Over de LVVP

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset SBG

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset SBG

05-06-2019 Print

Begin 2019 nam Akwa GGZ de ‘verarmde’ dataset over van stichting benchmark ggz (SBG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een voorlopig standpunt ingenomen over de status van deze ROM-data: zij beschouwt een deel van de verarmde dataset vooralsnog als persoonsgegevens. Daarom heeft Akwa GGZ besloten om de toegang tot deze gegevens per direct te blokkeren. De uitspraak van de AP is in lijn met wat de LVVP al die tijd al adviseerde, namelijk om geen data aan te leveren aan SBG en de switch bij stichting vrijgevestigden ROM’en (SVR) uit te zetten.

Blijf wel ROM’en

De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie) binnen de eigen praktijk. Hiervoor bestaan geen juridische obstakels. ROM’en is bovendien een verplichting in het kwaliteitsstatuut. Vooralsnog kan echter nog niet worden aangeleverd aan Akwa GGZ. Deze is hiervoor de toestemming van de patiënt nog aan het uitwerken.

Ook interessant

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

Opnieuw heeft een LVVP-lid ons bericht dat zij met succes bezwaar heeft gemaakt tegen een terugvordering van VGZ op basis ...

Lees meer

Wetsvoorstel medezeggenschap (Wmcz) aangenomen door Eerste Kamer

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 21 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe Wmcz is ...

Lees meer