Over de LVVP

Akwa GGZ vernietigt ROM-data

Akwa GGZ vernietigt ROM-data

07-08-2019 Print

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het leveren van ROM-data via stichting vrijgevestigden ROM’en (SVR) naar stichting benchmark ggz (SBG). Omdat toestemming van de individuele patiënt ontbrak, heeft de LVVP haar leden steeds opgeroepen om wel te ROM’en, maar geen ROM-data door te leveren. Akwa GGZ, de opvolger van onder andere SVR en SBG, heeft nu besloten dat zij de historische ROM-database – die zij van SBG heeft overgenomen – gaat vernietigen. De LVVP heeft hier steeds voor gepleit en juicht dit besluit dan ook toe.

Akwa GGZ heeft de verarmde database met ROM-data overgenomen van SBG. Naar aanleiding van een voorlopig standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Akwa GGZ deze database in quarantaine gezet, zodat niemand erbij kon. De AP beschouwde zelfs de verarmde database als persoonsgegevens, die uitsluitend verwerkt mogen worden indien daarvoor toestemming van de patiënt is, dan wel een wettelijke grondslag.

AP geeft nog geen duidelijkheid
Begin juli jl. heeft de AP een hoorzitting gehouden, waarbij partijen konden reageren op het voorlopige standpunt van de AP. Akwa GGZ beschikt als enige partij nog over een restant van de oorspronkelijke SBG-database. SBG zelf heeft de eigen database al enige tijd geleden vernietigd. Na de zitting is er nog steeds geen duidelijkheid over het definitieve standpunt van de AP; er komt nog een vervolg. Deze maand (augustus 2019) wordt SBG definitief opgeheven. Gevolg is dat het onderzoek van de AP zich dan nog uitsluitend richt op (de database van) Akwa GGZ.

Alleen nog data verzamelen mét toestemming
Om haar moverende redenen heeft Akwa GGZ – gelet op de ambities en werkwijze van haar GGZ Dataportaal, dat opereert als platform van het ggz-veld om leren en verbeteren van kwaliteit van zorg te ondersteunen – besloten om de historische ROM-database te vernietigen. Zij gaat zich volledig richten op de geplande werkwijze, waarbij uitsluitend uitkomstinformatie gebruikt waarvoor de patiënt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Akwa GGZ informeert vandaag alle betrokken zorgorganisaties hierover.

Ook interessant

Menzis trekt terugbetalingen door naar 2018 en naar vrijgevestigde instellingen

Menzis zal de bedragen die zij op basis van het normatieve uurtarief over de jaren 2015-2018 heeft teruggevorderd, terugstorten naar ...

Lees meer

CZ versoepelt termijn indienen geldig LVVP-visitatiecertificaat

Wordt u gevisiteerd in de periode half augustus t/m 31 december 2019 en gaat u een contract sluiten met CZ voor ...

Lees meer