Over de LVVP

Algemeen overleg Tweede Kamer over Zorgverzekeringswet

Algemeen overleg Tweede Kamer over Zorgverzekeringswet

04-02-2015 Print

Met het oog op het algemeen overleg van de Tweede Kamer over de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 4 maart jl, heeft de LVVP de Kamerleden een factsheet gestuurd, waarin we benadrukken dat de ggz net als de somatische zorg in de Zvw thuishoort. Dat had ook moeten gelden voor de jeugd-ggz.

De LVVP maakt zich echter zorgen om de zorgcontinuïteit van patiënten en vreest dat de continuïteit door de contracteisen van 2015 en 2016 verder onder druk komt te staan. Hierdoor kunnen praktijken gedwongen worden tot ongeoorloofde krimp, dan wel sluiting van de praktijk. Ook zullen patiënten steeds minder te kiezen hebben of komen zij op wachtlijsten te staan. De LVVP vindt dat er een ongezond machtsevenwicht is ontstaan. Zorgverzekeraars lijken steeds meer bevoegdheden te krijgen of deze zichzelf toe te eigenen, terwijl patiënten, aanbieders en verzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg. Daarom moet het machtsevenwicht tussen deze drie partijen hersteld worden. De LVVP roept de Kamer dan ook op om de minister te wijzen op de ongezonde balans die met name de vrijgevestigde ggz-professional en diens patiënten treft. U kunt de factsheet hier downloaden.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer