Over de LVVP

Algemene ledenvergadering 23 november

Algemene ledenvergadering 23 november

04-02-2016 Print

Op woensdag 23 november aanstaande vindt de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 18.30 uur kunt u inlopen voor een kop koffie of thee. De vergadering duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Naast de gebruikelijke informatie over relevante recente ontwikkelingen, kunt u in deze bijeenkomst kennismaken met de klachtenfunctionarissen die per 1 januari 2017 als zodanig gaan functioneren binnen de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wkkgz. Drs. Marga Timmers komt uitleg geven over de ins en outs ervan.

Daarnaast wordt het stappenplan ‘sturen op functioneren’ gepresenteerd en kunt u kennismaken met de leden van de nieuwe onderzoekscommissie, de coaches en de vertrouwenspersoon van de LVVP. Een belangrijke nieuwe service van de LVVP, waarmee een vangnet wordt geboden aan leden die verminderd professioneel (dreigen te) functioneren.

Last but not least liggen de vernieuwde kwaliteitscriteria aan de leden voor, waarin alle sectorspecifieke wet- en regelgeving is vervat. De nieuwe criteria gaan met ingang van 1-1-2017 het uitgangspunt vormen voor de LVVP-visitatie. De agenda met bijlagen wordt volgende week aan de leden gezonden. Graag tot ziens dus op 23 november! 

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer