Over de LVVP

Alleen rechtspersonen met personeel in loondienst vallen onder cao ggz

Alleen rechtspersonen met personeel in loondienst vallen onder cao ggz

28-02-2019 Print

Alleen rechtspersonen die personeel in dienst hebben en die zorg, begeleiding en dienstverlening bieden in de ggz, vallen onder de cao ggz. In de praktijk blijkt dat dit slechts een paar procent van onze leden geldt; alle overige leden zijn dus niet gehouden aan de cao ggz, tenzij zij daar zelf voor gekozen hebben.

 

De werkingssfeer van de cao ggz is ruim gedefinieerd: elke rechtspersoon die diensten verleent op het gebied van ggz valt eronder. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen echelons.

De meeste vrijgevestigde praktijken zijn, als ze een groepspraktijk zijn, een (kosten)maatschap. Een maatschap is geen rechtspersoon. De cao geldt dan dus niet, tenzij zij daar zelf voor gekozen hebben.

Praktijken in de vorm van een stichting, coöperatie of een bv zijn wel een rechtspersoon; voor hen is de cao verbindend, maar alleen als medewerkers in loondienst zijn van de coöporatie, stichting of bv. De cao is dus niet van kracht als die werknemers in dienst zijn bij de praktijk die onder die coöperatie, stichting of bv valt en die zelf geen rechtspersoon is.

 

Welke rechtspersonen zijn er?
De fiscus onderscheidt de volgende rechtspersonen:

  • besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • vereniging
  • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
  • stichting

 

Pensioenfonds
Aan de cao ggz is weer het pensioenfonds verbonden (verplicht) en dat is PFZW.

 

Ook interessant

Gevolgen no-deal Brexit voor BIG-geregistreerde ggz-professionals

Hebt u een Brits diploma en werkt u (of gaat u werken) in Nederland? Of werkt u met een Nederlands ...

Lees meer

Meedoen aan een onderzoek naar het effect van verwachtingen op herstelproces?

Welke verwachtingen hebben zorgprofessionals van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving? Waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? En welk ...

Lees meer