Over de LVVP

Anderhalve meter afgeschaft, richtlijn ggz en corona herzien

Anderhalve meter afgeschaft, richtlijn ggz en corona herzien

30-09-2021 Print

Op 25 september is de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, vervallen. Deze maatregel is per die datum geschrapt uit de richtlijn ggz en corona. Ook na deze datum willen behandelaren natuurlijk nog steeds een veilige en gezonde omgeving bieden voor zowel patiënten en naasten, bezoekers als medewerkers. In de richtlijn is daarom de aanbeveling opgenomen dat u vanaf 25 september eigen beleid over de 1,5 meter en het gebruik van mondkapjes kunt formuleren. Uw beleid kan dus strenger zijn dan wat de Rijksoverheid voorschrijft.

De letterlijke tekst in de richtlijn luidt:

Organisaties kunnen, ter bescherming van kwetsbare patiënten en/of van hun medewerkers, ervoor kiezen om eigen beleid te hanteren om besmettingen te voorkomen. Zo kunnen zij:

  • de 1,5 meter-afstandsregel blijven handhaven waar zij dat nodig vinden (bijvoorbeeld in kleine ruimtes of ruimtes waar veel mensen komen);
  • medewerkers, patiënten en bezoekers verplichten een mond-neus-masker te dragen. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. Waar nodig verstrekt de instelling een chirurgisch mondmasker type II R.

 

Veilige werkomgeving: wat mag wel en wat niet gecontroleerd worden?
Organisaties in de ggz moeten, net als alle andere werkgevers, voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat de medewerkers niet besmet kunnen raken door bijvoorbeeld andere collega’s. Wat werkgevers daarin wel en niet mogen controleren, is momenteel onderwerp van een landelijke discussie. Op dit moment is de stand van zaken:

  • Elke werkgever mag aan een werknemer vragen of deze gevaccineerd is. De werknemer hoeft die vraag niet te beantwoorden. Dit gesprek mag vaker gevoerd worden;
  • VWS wil laten onderzoeken of – alleen in de zorg – de werkgever – bij instemming van de werknemer – de vaccinatiestatus mag registreren. Op dit moment mag dat nog niet.
  • In het kader van het onderzoek door VWS naar de mogelijkheid om wettelijk te regelen dat een werkgever de vaccinatiestatus van werknemers mag registreren (zowel voor werkgever als werknemer geen plicht) zal ook worden bezien of daarbij gebruik kan worden gemaakt van het coronatoegangsbewijs.
  • Daarbij moet de werkgever nu en straks alles doen om te zorgen voor een veilig werk- en behandelklimaat. Door bijvoorbeeld te voorzien in voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, zorg-op-afstand etc.

 

Deze informatie is gecheckt bij het ministerie van VWS. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden op de site Corona op de werkvloer (website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Ook interessant

Suïcidepreventie toolkit vernieuwd

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts de suïcidepreventie toolkit  ontwikkeld voor GGZ-professionals. Deze toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, ...

Lees meer

Zorginstituut Nederland neemt acht ggz-kwaliteitsstandaarden op in register

Zorginstituut Nederland heeft acht kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het Register: Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ, Trauma, Psychose, Psychotherapie, Diversiteit, ...

Lees meer