Over de LVVP

Antwoorden op veel gestelde vragen over het kostprijsonderzoek

Antwoorden op veel gestelde vragen over het kostprijsonderzoek

18-10-2018 Print

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de vooraankondiging van het kostprijsonderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat uitvoeren, tot verwarring heeft geleid bij onze leden. Inmiddels heeft de NZa naar aanleiding van onze vragen een faq-lijst opgesteld.

Op basis van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kunt u verplicht worden om informatie aan te leveren bij de NZa. De NZa heeft de mogelijkheid om sancties op te leggen, maar de focus ligt op het bieden van passende ondersteuning voor de vrijgevestigde aanbieders met onder andere inzet van een webinar, accountmanagers, een telefonische helpdesk en flexibiliteit in de vorm van aanleveren. De NZa hecht er veel waarde aan dat de tarieven op een deugdelijke wijze worden vastgesteld. Dit heeft echter tot gevolg dat aan veel zorgaanbieders gevraagd wordt om een soms forse inspanning, terwijl u al druk bent met veel administratieve zaken. Het voordeel is dat u weet dat er in ieder geval veel zorg besteed wordt aan de tarifering en dat dit op een grondige en onderbouwde wijze tot stand komt.

 

Faq-lijst

De LVVP heeft de binnengekomen vragen van leden gebundeld en naar de NZa gestuurd. De NZa heeft deze ledenvragen gebruikt om een faq-lijst op te stellen. De NZa vertrouwt erop dat zij de meest prangende vragen hiermee beantwoord heeft. Verdere details worden bekend in aanloop naar de start van de gegevensuitvraag in december. De NZa beantwoordt ook vragen die zij zelf per mail of telefoon hebben binnengekregen.

Ook interessant

Zorg anders organiseren: de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. ...

Lees meer

Extra nieuwsbrief: Voorwaarden Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar afhankelijk van vestigingsplaats!

Zilveren Kruis sluit contracten met ggz-zorgaanbieders voor zowel Zilveren Kruis als De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland doet dat in Friesland ...

Lees meer