Over de LVVP

AP geeft helderheid: ROM-data zijn persoonsgegevens

AP geeft helderheid: ROM-data zijn persoonsgegevens

19-12-2019 Print

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft uitspraak gedaan over haar onderzoek naar de werkwijze van stichting benchmark ggz (SBG). De AP onderzocht of er sprake was van verwerking van persoonsgegevens en concludeert dat dit inderdaad het geval was: zowel SBG als Akwa GGZ waren in overtreding door gegevens van Routine Outcome Monitoring (ROM) te verwerken zonder een wettelijke grondslag hiervoor. Daarom krijgt Akwa GGZ een berisping van de AP. De LVVP heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren van het aanleveren van ROM-data aan SVR/SBG. De uitspraak van de AP geeft aan dat deze waarschuwing zeer terecht is geweest.

Akwa GGZ heeft een persbericht over de uitspraak verspreid:

“Uit het rapport van de AP blijkt dat, ondanks de verschillende vormen van pseudonimisering en toegepaste aggregatie, de door SBG verzamelde ROM-gegevens volgens de AP onvoldoende geanonimiseerd waren. En om die reden moeten de gegevens worden gezien als persoonsgegevens. Voor de overdracht van gegevens door SBG aan Akwa GGZ is de dataset verder verarmd. De AP is desondanks van mening dat ook de data van de verarmde dataset die Akwa GGZ enkele maanden in bezit heeft gehad, ook als persoonsgegevens moeten worden beschouwd.

Het onderzoek was een gevolg van een handhavingsverzoek tegen SBG dat in maart 2017 bij de AP is ingediend. Op 15 maart 2019 nam Akwa GGZ de verarmde dataset over nadat zij begin januari 2019 de AP hierover had ingelicht. Aangezien Akwa GGZ niet alleen de infrastructuur, maar ook de verarmde dataset van SBG had overgenomen, werd ook Akwa GGZ in het onderzoek van de AP betrokken. Eind mei maakte de AP haar voorlopige standpunt bekend aan Akwa GGZ. In reactie daarop heeft Akwa GGZ de dataset in quarantaine geplaatst. Op 8 augustus besloot Akwa GGZ de oude dataset te vernietigen.

Dominique Vijverberg, directeur Akwa GGZ: “We zijn blij dat de uitspraak er nu is, dat deze duidelijk is en dat het onderzoek hiermee is afgerond. De uitspraak heeft geen consequenties voor onze huidige werkwijze. Wij werken uitsluitend nog met gepseudonimiseerde gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.”

Ook interessant

Zorgverzekeraars hanteren vanaf 2020 nieuwe veldnorm serialiteit in de gb-ggz

Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de LVVP een zienswijze opgesteld over de omgang met opeenvolgende producten in de generalistische ...

Lees meer

Eerstelijnsregistratie blijft mogelijk voor LVVP-leden die geen NIP-lid zijn

Eerder berichtten wij dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de registratie eerstelijnspsychologen (elp). Het leek erop dat het lidmaatschap ...

Lees meer