Over de LVVP

AP start campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

AP start campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

15-02-2018 Print

Met de start van de campagne ‘privacy gaat iedereen wat aan’ lanceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de website hulpbijprivacy.nl. Via deze site vinden organisaties informatie en tools om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De LVVP wil haar leden (pro)actief bijstaan bij de gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. LVVP-leden ontvangen op korte termijn een gericht en uitgebreid aanbod waarmee zij kunnen voldoen aan alle ins & outs van de AVG.

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’, het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei a.s. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanbod voor LVVP-leden
De LVVP is met experts in gesprek over een aanbod voor vrijgevestigde ggz-professionals. Zodra we dat aanbod nader hebben bestudeerd, ontvangt u daarover een gerichte e-mail. Het is de bedoeling dat u met het aanbod kunt voldoen aan alle vereisten vanuit de AVG.

Ook interessant

Persbericht: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering

De contracteerbereidheid onder vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten neemt af. Met name de krappe omzetplafonds werken beperkend op de capaciteit. Daarnaast ...

Lees meer

Administratieve lusten en lasten

“Het gaat om het teveel.En om het feit dat het is losgezongen van de inherente kwaliteit en uiteindelijk ...

Lees meer