Over de LVVP

Arnoud van Buuren: ‘DSM-labels lossen lijden niet op!’

Arnoud van Buuren: ‘DSM-labels lossen lijden niet op!’

04-02-2014 Print

Onderzoek NIP leidt tot misverstanden over zorgfraude

“Een meerderheid van de leden van het NIP verwacht dat de zeggenschap van de zorgverzekeraars ertoe zal leiden dat psychologen worden gedwongen om zwaarder te diagnosticeren om zorg voor patiënten vergoed te krijgen.” Dit is een fragment uit het NRC-artikel 'Er zijn ineens meer angststoornissen' van Carola Houtekamer en Floor Rusman van 21 december 2013, dat zij baseerden op het NIP-onderzoek over de ‘onder-druk-staande kwaliteit van psychologisch hulp’.

NVVP-voorzitter Arnoud van Buuren reageerde daarop in hetzelfde dagblad: "Het drukken van ‘zwaardere stempels dan noodzakelijk’ op psychische stoornissen is een kwalijke bijwerking van de marktlogica die in 2008, met de overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet van de ggz, over de geestelijke gezondheidszorg kwam. Ineens leverden we geen zorg meer die één op één kon worden afgerekend maar verkochten we onoverzichtelijke ‘zorgproducten’, vooraf te indiceren en zelfs op eindresultaat in te kopen ‘Diagnose Behandeling Combinaties’. Als psychotherapeut leerde ik destigmatiseren, het ging niet om de labels, maar om het behandelbare lijden. Als moderne zorgaanbieder kan ik mijn cliënten alleen helpen als ik mijn cliënten een zwaarder diagnostisch DSM-etiket opplak. Allen Frances, eindredacteur van de DSM-IV, waarschuwt in zijn boek 'Terug naar normaal' juist voor de effecten van toenemende medicalisering en ‘diagnostische inflatie’ als diagnoses leidend zijn in de structuur van vergoeding, zoals de ontwikkelingen in de VS te zien gaven. In onze moderne ggz koopt de verzekeraar een diagnose en een korte geprotocolleerde, liefst modulaire behandeling in: de cliënt wordt dan geacht geholpen te zijn. De werkelijkheid van het lijden in de geestelijke gezondheidszorg is echter weerbarstiger en laat zich niet in de vorm van prestaties verzekeren."

 

De NVVP pleit al jaren voor een DBC-systeem dat is gebaseerd op de werkelijk bestede tijd, in plaats van op grote tijdseenheden. Naar aanleiding van de oproep van minister Schippers In Buitenhof tot initiatieven voor bezuinigingen, reageerde de NVVP dan ook met concrete voorstellen in die richting.

Als het NIP-onderzoek iets aantoont, dan is het dat het bestaande DBC-systeem ernstig faalt. Onze hoop is dan ook gevestigd op toekomstige aanpassingen van dit in essentie fraudegevoelige declaratiesysteem, waar de ggz-professional zelf nooit om heeft gevraagd.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer