Over de LVVP

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt DIS-gegevens bij NZa

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt DIS-gegevens bij NZa

04-02-2016 Print

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) doet onderzoek naar de verwerking van DIS-gegevens door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft na aankondiging van het onderzoek bekendgemaakt voorlopig te stoppen met het leveren van gegevens uit het Diagnose Informatie Systeem (DIS) aan derden.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt vast dat in DIS (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking van deze gegevens dient daarom te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De in het DIS opgenomen gegevens zijn zodanig bewerkt dat de herleidbaarheid tot het individu wordt beperkt, maar niet voorgoed onmogelijk wordt gemaakt. Daarmee blijven het persoonsgegevens. In 2014 gaf de Artikel 29-Werkgroep van Europese privacytoezichthouders in een opinie aan dat een belangrijke factor bij het anonimiseren is dat de verwerking onomkeerbaar moet zijn. De opinie maakt duidelijk dat pseudonimiseren geen anonimiseringsmethode is, maar slechts een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. De Autoriteit kan lopende het onderzoek geen verdere uitspraken doen over de inhoud en details van het onderzoek.

DIS verstrekt de gegevens –de zogeheten minimale dataset- aan publieke organisaties die daarop voor de uitoefening van hun wettelijke taken recht hebben (Wet marktordening gezondheidszorg): het ministerie van VWS, de NZa, het Zorginstituut Nederland en het CBS. Voor informatie aan derden kunt u hier meer lezen. DIS mag deze data pas leveren na toestemming van de betreffende zorgaanbieders. Deze levering is lopende het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens nu dus opgeschort.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer