Over de LVVP

AVG-handreiking voor LVVP-leden

AVG-handreiking voor LVVP-leden

03-05-2018 Print

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is een complexe en uitgebreide wet, die we voor u hebben laten ‘vertalen’ door deskundige juristen. De wet is voor u zo hanteerbaar mogelijk gemaakt en voorzien van invulformats. LVVP-leden hebben de handreiking reeds ontvangen.

Handreiking

De LVVP-handreiking bestaat uit een aantal downloads, die u helpen om als zorgaanbieder aan de verplichtingen vanuit de AVG te kunnen voldoen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de vereiste documenten. Het stappenplan en de bijbehorende downloads zijn gepubliceerd op Mijn LVVP.

 

Drie informatieavonden

Samen met één van de betrokken juristen geven we een nadere toelichting op deze uitgebreide informatie:

 

  • maandag 7 mei in Zwolle van 19.00 – 21.00 uur
  • maandag 14 mei in Eindhoven van 19.00 – 21.00 uur
  • woensdag 16 mei in Utrecht van 19.00 – 21.00 uur

Als u wilt komen, dan verzoeken wij u dringend u aan te melden via s.wammes@lvvp.info. Vermeld duidelijk de datum en plaats van uw keuze. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met de gegevens van de locatie.

 

Veel gestelde vragen
Binnenkort zullen we een start maken met het opstellen van een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden (faq-lijst). Die plaatsen we bij de overige informatie over de AVG op Mijn LVVP, het besloten ledendeel van onze site.

 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers van online diensten

Omdat leveranciers van praktijksoftware, e-health, ROM e.d. gegevens verwerken van uw cliënten, moet u met hen een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst) sluiten. Om te voorkomen dat elk afzonderlijk LVVP-lid zijn of haar leveranciers moet gaan benaderen met de vraag of de verwerkersovereenkomst AVG-proof is, stuurt de LVVP de bekendste leveranciers de standaard-verwerkersovereenkomst voor de zorg en de LVVP-checklist toe. We gaan ervan uit dat zij hun verwerkersovereenkomsten zodanig aanpassen dat ze voldoen aan de verplichtingen vanuit de nieuwe privacywet. Wij raden u aan dat wel te controleren.

 

10.000 datalekken in 2017

Door de komst van de AVG neemt de aandacht voor privacy toe, zo merkt ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacywaakhond liet onlangs weten dat in 2017 10.000 datalekken zijn gemeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Bij bijna de helft van de datalekken (47%) die in 2017 zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Meldingen van kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop, usb-stick of tas met dossiers vormen 15% van het totale aantal gemelde datalekken. Het gaat in de meeste gevallen om naw-gegevens, geslacht, geboortedatum en bsn. Meer weten? Lees dan ook de veel gestelde vragen over datalekken op de website van de AP.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer