Over de LVVP

Bedenkingen bij meldplicht kindermishandeling

Bedenkingen bij meldplicht kindermishandeling

04-02-2015 Print

De Taskforce Kindermishandeling wenst een aanscherping van de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’, een voor zorgaanbieders verplicht te gebruiken stappenplan bij de overweging om al dan niet melding te doen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Tot op heden zijn zorgaanbieders niet tot daadwerkelijk melden verplicht. Daar wil deze Taskforce verandering in brengen door het instellen van een meldplicht. Diverse beroepsverenigingen, waaronder de LVVP, hebben daar bedenkingen bij en hebben de vaste Kamercommissie voor VWS daarover een brief gestuurd voor het debat dat waarschijnlijk deze week plaatsvindt.

NVP, NVO, NIP, VKJP, NVRG, VGCt en LVVP willen graag meedenken over maatregelen die het terugdringen van kindermishandeling verder bevorderen, maar hebben ernstige bedenkingen bij het voorstel om over te gaan tot aanpassing van stap 5 van de huidige meldcode in de vorm van een verplichting tot melding als kindermishandeling niet (meer) kan worden uitgesloten. Onze argumenten:

  • Ouders (en kinderen) zullen zich als gevolg van een meldplicht minder open stellen voor professionele consultatie en ondersteuning; daarmee wordt een route afgesloten in plaats van geopend. Het gaat om een route waarin professionals, vanuit een vertrouwensrelatie, vaak snel en adequaat hulp bieden. Daarmee wordt vaak erger voorkomen.
  • In het verlengde daarvan: kindermishandeling is vaak een uiting van onmacht. De vraag is of melding in zo’n situatie de beste interventie is; degene die mishandelt is mogelijk pleger van een geweldsdelict; het kind slachtoffer. Die rolwisseling kan vergaande negatieve invloed hebben op de verdere en latere pedagogische relatie. Met een andere interventie kan zo’n langdurige verstoring van de pedagogische relatie mogelijk worden voorkomen.
  • Professionals die zijn aangesloten bij onze beroepsverenigingen zijn verplicht de grenzen van hun bekwaamheid en bevoegdheid te zien en daarnaar te handelen; zij maken een professionele afweging en moeten nu uiteraard al melden als zij zich daartoe verplicht achten (de meldcode is immers 1 juli 2013 van kracht geworden).

 

Handelingsverlegenheid van zorgaanbieders
Genoemde beroepsverenigingen streven naar het helpen verminderen van handelingsverlegenheid van zorgaanbieders en willen bevorderen dat zij melding doen als dat nodig is. De verenigingen willen in overleg treden met staatssecretaris Van Rijn om samen te zoeken naar verdere verbetering van het terugdringen van kindermishandeling. De quickscan die VWS op dit moment uitvoert onder professionals naar de werking van de meldcode kan hierbij ondersteunen.
De LVVP heeft voor de invoering van de verplichte meldcode een aangepast format gemaakt voor de vrijgevestigde ggz-professional. Leden kunnen dit als download vinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer