Over de LVVP

Behandeling Jeugdwet eind januari in Eerste Kamer

Behandeling Jeugdwet eind januari in Eerste Kamer

04-02-2013 Print

NVVP onverzettelijk in poging het tij te keren voor de jeugd-GGZ

Eind januari wordt het debat over de Jeugdwet in de in de Eerst Kamer gevoerd; de lobby richting de Eerste Kamer is daarom in volle gang. Op 31 oktober heeft de NVVP de Kamerleden een factsheet gestuurd waarin we onze bezwaren wederom kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast hebben we een aantal deelnemers van de deskundigenbijeenkomst van 9 december persoonlijk benaderd en hen nogmaals op de hoogte gesteld van onze bezwaren.
Ook januari staat in het teken van het overtuigen van de Eerste Kamerleden. We zullen ook hier geen mogelijkheid onverlet laten onze mening over het voetlicht te krijgen. Persoonlijke gesprekken, brieven en bijvoorbeeld factsheets worden ingezet in een laatste poging om het tij te keren.

 

De NVVP is tegenstander van de overheveling van de jeugd-GGZ omdat:

1. de overheveling stigmatiserend werkt voor jongeren met GGZ-problematiek. Door de jeugd-GGZ uit het verzekerde pakket te halen wordt de suggestie gewekt dat psychische ziekten vermijdbaar en te voorkomen zijn door preventie en opvoeding en dat geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen minder noodzakelijk is dan somatische zorg. Somatisch zorg blijft immers wel vergoed worden onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

2. toegang tot jeugd-GGZ onder de Jeugdwet niet gegarandeerd is. Jeugd-GGZ is onder de nieuwe Jeugdwet niet langer een verzekerd recht onder de Zvw. Het recht op zorg wordt  in de toekomst afhankelijk van de invulling van de gemeentelijke zorgplicht. Dit is niet bevorderlijk voor de toegankelijkheid

3. Er een nieuw schot ontstaat in de zorg voor jongeren tot 18 jaar en voor jongeren boven de 18.

 

De Eerste Kamer is bedoeld als een dam tegen de waan van de dag. De NVVP hoopt dan ook dat de waarschuwing van een groot aantal hoogleraren en deskundigen, en duizenden handtekeningen uit het veld hier wel zullen aanslaan.

Ook interessant