Over de LVVP

Beleidsmedewerker Suzanne Stomp vertrekt: ‘Tijd voor verandering’

Beleidsmedewerker Suzanne Stomp vertrekt: ‘Tijd voor verandering’

21-11-2019 Print

Binnenkort gaat beleidsmedewerker Suzanne Stomp het LVVP-bureau verlaten. Na zo’n zes jaar vindt Suzanne het tijd voor verandering. Hoe die verandering er precies uit gaat zien, daar is zij zich nog op aan het oriënteren. Wij bedanken Suzanne hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar veel succes bij het verkennen van nieuwe wegen!

Beleidsmedewerker Suzanne Stomp blikt terug:

“Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen zes jaar waarin ik bij de LVVP heb gewerkt. In 2013 startte ik in eerste instantie met het vervangen van oud-collega Annemarie van der Meer tijdens haar zwangerschapsverlof bij de NVVP. Daarna kon ik blijven als beleidsmedewerker en maakte meteen de fusie tussen de NVVP en de LVE mee.

Een van de leuke aspecten van het werk is het contact dat ik met de leden heb. Ik wilde hen graag van advies voorzien of meedenken over de knelpunten waar zij in hun dagelijkse praktijk tegen aanlopen, zodat zij weer met hun werk verder kunnen. Inmiddels heb ik veel kennis opgedaan van dbc’s, gb-ggz prestaties, DIS, en verschillende beleidsregels en wetgeving zoals Wkkgz, Wgbo, Jeugdwet, Meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld, et cetera. Mede door mijn kennis van beleidsregels en wetgeving heb ik het kwaliteitsbeleid en kwaliteitscriteria samen met de visitatiecommissie verder kunnen aanscherpen. Als secretaris van de visitatiecommissie was ik betrokken bij het reilen en zeilen van de visitatie.

Daarnaast was ik betrokken bij ROM, de kwaliteitsstandaarden, overgang DSM-IV naar DSM-5 en (de wijzigingen in) het kwaliteitsstatuut. Tevens heb ik mij de laatste jaren beziggehouden met diverse aspecten rondom de Jeugdwet en daarmee was ik betrokken bij de leden die kinderen en jeugdigen behandelen.

Ook was ik contactpersoon voor enkele zorgverzekeraars en schreef ik de laatste jaren mee aan de special zorginkoopbeleid en het LVVP-contractenoverzicht. Hoewel ik de LVVP, en zeker mijn collega’s van het bureau ga missen, vond ik het na zo’n zes jaar tijd voor verandering. Hoe die verandering er precies uit gaat zien, daar ben ik mij op aan het oriënteren!”

Suzanne Stomp gaat de LVVP eind november verlaten. Wij bedanken Suzanne hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar veel succes bij het verkennen van nieuwe wegen!

Ook interessant

Waar vind ik hoogspecialistische ggz?

Onlangs publiceerde stichting TOPGGz een analyse van de typen hoogspecialistische zorg (ofwel de derde lijn) en de spreiding ervan over ...

Lees meer

Reminder: LVVP-enquête voor leden over praktijkvoering

Hoe ziet uw vrijgevestigde praktijk eruit? Bent u solist of werkt u in een grote groepspraktijk? Werkt u daarnaast ook ...

Lees meer