Over de LVVP

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 gepubliceerd

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 gepubliceerd

07-08-2019 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen.

Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen:

  • gz-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater in de ggz
  • klinisch geriater in de ggz
  • verpleegkundig specialist ggz.

 

In de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage voor de ggz-opleidingen is rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen.

De beschikbaarheidbijdragen voor de ggz-opleidingen worden berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen genoemd in tabel 1 (in euro per fte, prijspeil 2017). De NZa indexeert deze vergoedingsbedragen jaarlijks met de door VWS aangegeven percentages.

OpleidingStaffel 0-10Staffel 11-23Staffel > 23
gz-psycholoog€ 41.333€ 23.038€ 30.992
psychotherapeut€ 52.584€ –€ –
klinisch psycholoog€ 77.694€ 55.083€ 64.914
klinisch neuropsycholoog€ 81.527€ –€ –
psychiater in de ggz€ 78.445€ 59.200€ 67.568
klinisch geriater in de ggz€ 82.313€ –€ –
verpleegkundig specialist ggz€ 76.701€ 64.033€ 69.541

 

Tabel 1. Vergoedingsbedragen ggz-opleidingen per fte (prijspeil 2017)

 

Ook interessant

CZ versoepelt termijn indienen geldig LVVP-visitatiecertificaat

Wordt u gevisiteerd in de periode half augustus t/m 31 december 2019 en gaat u een contract sluiten met CZ voor ...

Lees meer

Zorgadviestraject duidelijker uitgelegd

Wat wel of niet kwalitatief goede zorg is, is in beginsel aan de professionals in samenspraak met de patiënt ...

Lees meer