Over de LVVP

Bent u op 1 januari klaar voor de verplichte SBG-aanlevering?

Bent u op 1 januari klaar voor de verplichte SBG-aanlevering?

04-02-2016 Print

Na een proefperiode van drie maanden (oktober, november en december 2016) start op 1 januari 2017 de verplichte aanlevering van uw ROM-data via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Ruim 3600 vrijgevestigden hebben zich inmiddels geregistreerd. En het merendeel van de ROM- en/of praktijksoftwareleveranciers heeft inmiddels de koppeling met de SVR-applicatie succesvol gerealiseerd. Deze leveranciers zijn klaar om uw data per 1 januari 2017 aan SBG aan te leveren. SVR heeft contact opgenomen met de leveranciers die nog niet klaar zijn, om hen aan te sporen de laatste stap(pen) te zetten.

Als u zich inmiddels hebt geregistreerd bij Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) en uw softwareleverancier toestemming hebt gegeven om data aan te leveren, dan worden uw data maandelijks door SVR verwerkt en aangeleverd bij SBG. Tenminste, als uw softwareleverancier de koppeling met de SVR-applicatie heeft gerealiseerd en met de aanlevering is gestart.

Deze SBG-aanlevering bestaat uit data over een periode van drie maanden. Feitelijk worden uw data betreffende één maand driemaal bij SBG aangeleverd, waarvan de laatste aanlevering definitief is. Dit stelt u in staat om te controleren of uw SBG-aanlevering goed verloopt.

  • U ontvangt maandelijks rond de 20e een e-mail met een link naar het SVR-klantportaal waar u de ‘kwaliteitsrapportage ingelezen gegevens’ vindt. Deze rapportage toont behandeltrajecten en metingen die niet aan de vereisten voldoen van de Minimale DataSet, zoals vastgesteld door SBG. Met behulp van deze rapportage kunt u uw gegevens aanpassen of wijzigen in uw ROM- of epd-systeem.
  • SVR ontvangt de aangepaste gegevens van uw leverancier en levert deze maandelijks rond de 28e bij SBG aan.
  • Rond de 6e van de maand ontvangt u de ‘kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’. Hierin vindt u alle gegevens over uw SBG-aanlevering op hoofdlijnen en op detailniveau. Hier ziet u in welke mate SBG metingen heeft kunnen koppelen aan trajecten. Deze rapportage toont ook meldingen over de kwaliteit van de bij SBG aangeleverde data.

Welke trajecten worden bij SBG aangeleverd?

Uw data van de maand januari worden zowel in februari, als in maart en in april door SVR aan SBG aangeleverd. Dit geeft u (en uw leverancier) tijd om uw data te controleren en waar nodig aan te passen. Data van de maand januari worden na de SBG-aanlevering in april bevroren. Met andere woorden: vanaf dit moment zijn de aangeleverde data over deze maand (in dit geval januari) definitief en niet meer te wijzigen. In mei worden uw data van de maand januari dus niet meer meegenomen in de SBG-aanlevering. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen bij het klantportaal van SVR.

 

Gehanteerde ROM-responspercentages

In 2017 dient 15% van alle afgesloten behandelingen gedurende dat jaar te worden aangeleverd met een geldige voor- en nameting. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Het gewenste responspercentage van 50% geldt voor vrijgevestigden pas vanaf 2020. Bij dit percentage kunnen data pas als volledig representatief worden beschouwd.

Uw benchmarkrapportage (waaronder uw responspercentage) zal via BRaM voor u inzichtelijk worden per 1 juli 2017. In de ‘kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’ ziet u per traject of er een geldige voor- en nameting aanwezig is. Op basis hiervan ziet u of u op koers bent voor een voldoende responspercentage.  

In april 2018 kan uw ROM-responspercentage over heel 2017 berekend worden.

 

Wist u dat?

  • Ruim 3600 vrijgevestigden zich intussen geregistreerd hebben bij het klantportaal?
  • Dit naar verwachting 90% van de vrijgevestigde zorgaanbieders is?
  • Inmiddels 17 van de 38 ROM- en/of EPD-leveranciers klaar zijn voor SBG-aanlevering?
  • Maandelijks circa 5000 interacties plaatsvinden met het klantportaal?
  • Circa 90% van deze interacties met het klantportaal maandelijks online plaatsvindt en circa 10% telefonisch?
  • Het SVR-webinar door ruim 180 mensen live gevolgd is en door ruim 1000 mensen later terug gekeken is?

 

Mocht u eerdere nieuwsberichten hebben gemist, dan kunt u ze hier teruglezen:

 

Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Regel dit dan vandaag nog via het klantportaal van SVR. Aanlevering van uw ROM-data is verplicht per 1 januari 2017!

Indien u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij het klantportaal (via www.vrijgevestigde.nl). Hier ontmoet u Isa, een virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Mocht Isa uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is de servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt? Laat dan een terugbelverzoek achter.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer