Over de LVVP

Beroepscode voor psychotherapeuten geactualiseerd

Beroepscode voor psychotherapeuten geactualiseerd

03-05-2018 Print

Deze week presenteert de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) een geactualiseerde versie van de beroepscode voor psychotherapeuten. In de code zijn nieuwe ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en bijbehorende jurisprudentie verwerkt. Ook zijn vier bijlagen opgenomen over veel voorkomende ethische kwesties in de psychotherapeutische praktijk. De nieuwe beroepscode gaat in op 1 mei 2018.

De oude beroepscode voor psychotherapeuten dateerde uit 2007. Aanpassing van de code was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Bij de actualisering zijn de structuur en tekstonderdelen van de code uit 2007 als kader gebruikt en waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd. De tekst is aangevuld op basis van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.

 

Bijlagen

De vernieuwde code bevat een viertal bijlagen over zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover veel vragen worden gesteld:

 

  1. digitale communicatie
  2. geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking
  3. gezag bij minderjarigen
  4. toestemmingsvereiste bij behandeling minderjarigen

 

Advies van de LVVP

Ook de LVVP krijgt regelmatig vragen over deze vier onderwerpen. Voor concrete informatie over de eerste twee thema’s kunt u het dossier ‘informatiebeveiliging’ en de ‘richtlijn voor gezondheidsverklaringen’ van de LVVP raadplegen. U vindt beide documenten als download op Mijn LVVP. Vragen over de onderwerpen 3 en 4 kunt u per mail of telefonisch aan ons voorleggen. We denken met u mee en verwijzen u indien nodig door naar een senior jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht. LVVP-leden hebben recht op 1 uur gratis juridisch advies.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer