Over de LVVP

Betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse ggz-praktijk

Betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse ggz-praktijk

04-02-2016 Print

In het kader van het ‘doorbraakproject ROM’ zijn 32 ggz-teams en 12 vrijgevestigde ggz-professionals vanaf oktober 2014 in twee rondes aan de slag gegaan met het betekenisvol gebruik van ROM. De organisatie van het project is in handen van het Trimbos-instituut en wordt gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. In het project is ROM benut als informatiebron in het gesprek tussen patiënt en behandelaar (shared decision making) en daarnaast is feedback uit ROM gebruikt om de zorgprocessen te verbeteren. Tijdens de eindconferentie op woensdag 20 april jl. zijn onder het motto ‘Let’s turn the lights on’ de eindresultaten van het doorbraakproject gepresenteerd en bediscussieerd.

De deelnemers hebben tijdens de doorbraakrondes belangrijke successen geboekt. Zo is het voor patiënten én behandelaars logisch geworden om ROM te gebruiken en samen betekenis te geven aan ROM-uitkomsten. De teams en vrijgevestigden hebben keuzes gemaakt in passende meetinstrumenten en zijn frequenter gaan meten. Er is bij hen nu meer kennis, begrip en vertrouwen in het gebruik van ROM. Voor patiënten is het motiverend om via ROM een visueel beeld te krijgen van hun eigen herstel. Daarnaast maakt ROM concreet waaraan in de behandeling gewerkt wordt, geeft het vertrouwen in een zorgvuldige aanpak en helpt het patiënten om meer regie te nemen in hun eigen behandeling en herstelproces. Kortom, ROM wordt door behandelaars én patiënten gezien als een kompas. De samenvattende eindpresentatie met bereikte resultaten, tips en posters van de deelnemers, zijn te vinden op de website van Doorbraak ROM.

 

De LVVP staat achter een verantwoord en geïntegreerd gebruik van ROM in de behandeling. We zijn daarbij van mening dat ROM allereerst moet worden ingezet voor en door de zorgaanbieder zelf, met als doel om de (kwaliteit van de) behandeling in samenspraak met de patiënt te verbeteren of bij te stellen. Met name de informatie over shared decision making uit het ROM-doorbraakproject is daarbij goed bruikbaar.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer