Over de LVVP

Beter beleid ggz-opleiding in de vrijgevestigde setting

Beter beleid ggz-opleiding in de vrijgevestigde setting

04-02-2015 Print

Het bestuur van de onlangs opgerichte stichting Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen (TOP), waarin de LVVP de vrijgevestigde ggz-praktijken vertegenwoordigt, heeft inmiddels zijn beleidsvisie vastgesteld. Deze geldt als toets voor het beleid en een nieuw op te stellen toewijzingsprotocol, dat meer recht zal doen aan de mogelijkheden van vrijgevestigde praktijken die opleidingsplaatsen willen verzorgen en nu en in de toekomst in aanmerking willen komen voor een beschikbaarheidsbijdrage.

De stichting houdt zich bezig met het maken en uitvoeren van een vernieuwd, herijkt toewijzingsvoorstel voor de vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist ggz. Een voor de vrijgevestigde ggz-praktijk belangrijk uitgangspunt in de beleidsvisie is, dat “in aansluiting op de zorglevering een goede verdeling van opleidingsplaatsen met een evenwichtige verdeling over zorgaanbieders en tussen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz” gerepresenteerd dient te zijn. Daarnaast geldt dat de “gewenste continuïteit, historisch opleidingsvolume vs. erkenningenbeleid, kwaliteit, recente beleidskeuzes zoals t.a.v. generalistische basis/gespecialiseerde ggz, transitie jeugd, ouderen, voorbeelden zijn van andere invloeden die een rol kunnen spelen en waarover TOP-opleidingsplaatsen gevoed moet worden”, aldus het TOP-bestuur in zijn beleidsvisie.

Het toewijzingsprotocol voor 2016 zal nog niet veel afwijken van dat van 2015 (2016 geldt immers als overgangsjaar) maar alles wordt nu in het werk gezet om te komen tot een grondig herijkt protocol voor 2017. U kunt de beleidsvisie van het TOP-bestuur hier downloaden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer