Over de LVVP

Bezwaar tegen registratieplicht vermoeden kindermishandeling

Bezwaar tegen registratieplicht vermoeden kindermishandeling

04-02-2016 Print

Op initiatief van de NVO heeft de LVVP samen met VKJP, NVP, NVGzP, NIP en VGCt in een brief haar bezwaren geuit tegen de registratieplicht bij een vermoeden van kindermishandeling. Staatssecretaris Van Rijn heeft zo’n registratieplicht voorgesteld. Het feit dat een hulpverlener verplicht persoonsgegevens moet aanleveren als hij kindermishandeling niet kan uitsluiten, kan een patiënt ervan weerhouden hulp te zoeken of een al bestaande hulpverleningsrelatie schaden.

 

Afgezien van het genoemde bezwaar hebben de beroepsverenigingen begrip voor het motief van de staatssecretaris, het op de radar krijgen van risicosituaties. We denken graag mee over alternatieven. Voorts waarderen we het dat in de set maatregelen die de staatssecretaris voorstelt een centrale plek is ingeruimd voor de zorgprofessional. Op 9 februari debatteert de vaste Kamercommissie voor VWS over de plannen van de staatssecretaris.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer