Over de LVVP

BIG-nummer vermelden verplicht per 1 januari 2021, maar u hoeft nu niets te doen

BIG-nummer vermelden verplicht per 1 januari 2021, maar u hoeft nu niets te doen

10-12-2020 Print

Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

De beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland hebben eerder met het ministerie van VWS afgesproken dat de BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers minimaal een half jaar de tijd krijgen om de verplichting te implementeren. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekend gemaakt wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen ingaat. Ook wordt er dan meer uitleg gegeven over de verplichting. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

De verplichting

De verplichting houdt in dat zorgverleners

  1. patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen,
  2. dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en
  3. in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden.

Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

Ingangsdatum verplichting

De datum dat aan de verplichting moet zijn voldaan, wordt opgeschoven als dit door de coronacrisis noodzakelijk is. BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers krijgen minimaal een half jaar de tijd om de websites en e-mailondertekeningen aan te passen. Het moment waarop dit half jaar ingaat wordt bekend gemaakt zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis. Gaat het half jaar door de coronacrisis later in dan 1 juli 2020, dan schuift ook de datum dat moet zijn voldaan aan de verplichting met een half jaar op naar een datum na 1 januari 2021.

Meer informatie vindt u hier.

Ook interessant

Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Op 8 december jl. heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen ...

Lees meer

Koepelorganisaties: nieuwe regels jaarverantwoording onbetaalbaar en onuitvoerbaar

De nieuwe regels voor de openbare jaarverantwoording zijn onuitvoerbaar en kosten LVVP-leden en andere eerstelijns zorgverleners minstens 100 miljoen euro. Dat ...

Lees meer