Over de LVVP

Bijeenkomsten ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen’

Bijeenkomsten ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen’

13-02-2020 Print

Het ministerie van VWS organiseert dit voorjaar vier bijeenkomsten over het initiatief Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Op het programma staan concrete voorbeelden en vraagstukken en praktische handvatten om aan de slag te gaan met JZOJP. De bijeenkomsten duren van 17 – 21 uur en vinden plaats in Den Haag (24 maart), Groningen (11 mei), Apeldoorn (10 juni) en Breda (1 juli).

Wat is Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)?
Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Doelen zijn:

  • (duurdere) zorg voorkomen
  • zorg rondom de mensen organiseren- verplaatsen
  • slimme zorg en e-health inzetten – vervangen

Dit helpt mensen beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Meer lezen>

Ook interessant

LVVP medeondertekenaar intentieverklaring: ‘Behandel verslaving als een ziekte’

Op 5 februari jl. tekenden veertien zorgpartijen de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’. Hiermee beloven zij zich hard te maken ...

Lees meer

Doe de gratis online training suïcidepreventie

Onlangs verscheen het verdiepende onderzoek ‘suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017’. In dat jaar stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar ...

Lees meer