Over de LVVP

Blijft het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nu wel of niet bestaan?

Blijft het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nu wel of niet bestaan?

28-10-2021 Print

Veel leden stellen ons vragen die te maken hebben met de vraag in de titel van dit artikel. Moet het zorglabel voor de generalistische basis-ggz nog op de factuur vermeld worden? Mag ik als gz-psycholoog nu ook patiënten in de zorgvraagtypen 5 t/m 8 behandelen? Hoe gaat het nu met de verwijzingen door de huisarts?

Het antwoord op de vraag of het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nou wel of niet verdwijnt is ‘ja’ en ‘nee’. In de bekostiging verdwijnen de producten uit de generalistische basis-ggz en de dbc’s uit de gespecialiseerde ggz. Maar de eerste twee jaar na de implementatie blijft de indeling gb-ggz en g-ggz wel gelden.

De inhoudelijke onderbouwing van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering, op basis van de HoNOS+ vragenlijst. Deze zorgvraagtypering wordt ingebouwd in de softwaresystemen en moet ook op de factuur vermeld worden.
Op de factuur blijven we de eerste twee jaar echter ook het bijbehorende product of dsm noteren. De huisarts zal blijven verwijzen naar de gb-ggz en de g-ggz. En de gz-psycholoog mag nog steeds niet behandelen in de g-ggz.

In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 t/m 4 (en ook wel 5) grofweg gelijk aan de gb-ggz en de zorgtypen 5 t/m 8 aan de g-ggz. De gz-psycholoog mag dus niet optreden als regiebehandelaar in zorgtypen 5/6 t/m 8. Dat verandert dus niet.

Ook interessant

Factsheet over het eigen risico per 1 januari 2022

Het programma zorgprestatiemodel heeft een factsheet gepubliceerd over de veranderingen in het eigen risico per 1 januari 2022. U vindt de factsheet ...

Lees meer

Onderlinge dienstverlening: welke setting gebruikt de onderaannemer?

De LVVP krijgt van leden de vraag welke setting een onderaannemer die normaliter niet in setting 1 werkt, moet gebruiken bij ...

Lees meer