Over de LVVP

Blijft het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nu wel of niet bestaan?

Blijft het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nu wel of niet bestaan?

28-10-2021 Print

Veel leden stellen ons vragen die te maken hebben met de vraag in de titel van dit artikel. Moet het zorglabel voor de generalistische basis-ggz nog op de factuur vermeld worden? Mag ik als gz-psycholoog nu ook patiënten in de zorgvraagtypen 5 t/m 8 behandelen? Hoe gaat het nu met de verwijzingen door de huisarts?

Het antwoord op de vraag of het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nou wel of niet verdwijnt is ‘ja’ en ‘nee’. In de bekostiging verdwijnen de producten uit de generalistische basis-ggz en de dbc’s uit de gespecialiseerde ggz. Maar de eerste 3 jaar (was eerst 2 jaar, is verlengd met 1 jaar) na de implementatie blijft de indeling gb-ggz en g-ggz wel gelden.

De inhoudelijke onderbouwing van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering, op basis van de HoNOS+ vragenlijst. Deze zorgvraagtypering wordt ingebouwd in de softwaresystemen en moet ook op de factuur vermeld worden.
Op de factuur blijven we de eerste 3 jaar echter ook het bijbehorende product of dsm noteren. De huisarts zal blijven verwijzen naar de gb-ggz en de g-ggz. En de gz-psycholoog mag nog steeds niet behandelen in de g-ggz.

In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 t/m 4 (en ook wel 5) grofweg gelijk aan de gb-ggz en de zorgtypen 5 t/m 8 aan de g-ggz. Of dit ook daadwerkelijk zo is, moet blijken uit analyses van de zorgvraagtyperingsdata.

Zie ook dit artikel: Welk zorgvraagtype moet in welk echelon behandeld worden?

Ook interessant

Factsheet over het eigen risico per 1 januari 2022

Het programma zorgprestatiemodel heeft een factsheet gepubliceerd over de veranderingen in het eigen risico per 1 januari 2022. U vindt de factsheet ...

Lees meer

Onderlinge dienstverlening: welke setting gebruikt de onderaannemer?

De LVVP krijgt van leden de vraag welke setting een onderaannemer die normaliter niet in setting 1 werkt, moet gebruiken bij ...

Lees meer