Over de LVVP

Blokhuis kondigt strengere controles op wachttijden aan

Blokhuis kondigt strengere controles op wachttijden aan

07-06-2018 Print

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan strikter controleren op de wachttijden, aldus staatssecretaris Blokhuis. Aanbieders met zeer lange wachttijden én aanbieders die geen gegevens over wachttijden aanleveren bij Vektis kunnen een bezoek van de NZa en/of de IGJ verwachten.

Staatssecretaris Blokhuis kondigde tijdens het Kamerdebat over de ggz op 31 mei jl. aan dat de IGJ  en de NZa strikter gaan controleren op de wachttijden:

 

Verplicht wachtlijstgegevens aanleveren bij Vektis:
Een belangrijk punt is de plicht sinds 1 januari 2018 om gegevens over wachttijden aan te leveren bij Vektis. Ongeveer 30 procent van de ggz-aanbieders doet dat niet. Zij kunnen een dezer een brief van de NZa verwachten. Daarin zegt de NZa ervan uit te gaan dat ze dat voor 10 juni a.s. wel doen. Zo niet, dan gaat de NZa handhaven. Ook vrijgevestigde psychiaters en psychologen die niet aanleveren krijgen deze brief.

 

Verzekeraars moeten voldoen aan de zorgplicht:
De NZa gaat beter in kaart brengen in hoeverre verzekeraars voldoen aan de zorgplicht en of zij wel voldoende zorg inkopen. Het bedrag van 288 miljoen euro dat overbleef bij de zorginkoop in 2015 en 2017 is beschikbaar voor financiële knelpunten, stelt Blokhuis. Als er aantoonbaar extra behoefte is aan ggz in een regio, dan moeten zorgverzekeraars dus over de brug komen en extra contracteren.

 

Wachttijden zijn aspect van kwaliteit:
De IGJ moet lange wachttijden gaan labelen als een aspect van kwaliteit en controles uitvoeren bij ggz-aanbieders waar de wachttijden fors oplopen. Ook ggz-aanbieders die geen gegevens over wachttijden aanleveren bij Vektis kunnen een bezoek verwachten. De inspectie bekijkt bij een bezoek of ggz-aanbieders wachtenden wel doorverwijzen naar andere ggz-aanbieders.

 

LVVP: meld wachttijden bij Vektis en verwijs naar verzekeraar voor zorgbemiddeling

De LVVP roept leden op om de wachttijden aan te leveren bij Vektis. Hebt u als vrijgevestigde ggz-behandelaar cliënten die langer dan de Treeknormen op de wachtlijst staan, dan dient u naar de zorgverzekeraar te verwijzen voor zorgbemiddeling. De zorgverzekeraar heeft immers een zorgplicht richting de verzekerden. NB: in de ggz gelden de volgende Treeknormen:

 

  • 4 weken maximale wachttijd bij aanmelding;
  • 6 weken maximale wachttijd tussen aanmelding en behandeling.

 

Last van knellend omzetplafond? Laat het ons weten

Het kan zijn dat u geen patiënten kunt aannemen vanwege een door de verzekeraar opgelegd omzetplafond. U kunt dan de verzekeraar verzoeken om het plafond te verhogen. Doen zich hierbij problemen voor, dan horen wij dat graag. U kunt uw ervaringen mailen naar j.janssen@lvvp.info. De LVVP verzamelt de reacties en doet indien nodig een melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ook interessant

AVG en de aansprakelijkheid in verwerkersovereenkomsten

De LVVP ontvangt veel complimenten over de informatieve AVG-bijeenkomsten en de handreiking met documenten die we voor onze leden lieten ...

Lees meer

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil cliëntenstops in de ggz voorkomen en gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. De ...

Lees meer