Over de LVVP

Blokhuis zet vol in op terugdringen wachttijden in de ggz

Blokhuis zet vol in op terugdringen wachttijden in de ggz

12-04-2018 Print

Staatssecretaris Paul Blokhuis roept in de media de sector terecht op om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen. De lange wachttijden leiden te vaak tot schrijnende situaties. Ook de LVVP en haar leden nemen de oproep van de staatssecretaris serieus. Het is van groot belang dat we als vrijgevestigde beroepsgroep hierin onze verantwoordelijkheid blijven nemen en alles op alles zetten om het probleem op te lossen.

De LVVP vraagt in landelijke overleggen en in gesprekken met zorgverzekeraars al geruime tijd aandacht voor het probleem van de wachttijden. We vragen om psychologen en psychotherapeuten meer ruimte te bieden om te behandelen. Meermaals hebben we gewezen op de relatie met het complexe inkoopbeleid van diverse zorgverzekeraars, de toenemende bedrijfsonzekerheid en de hoge administratieve lasten als gevolg hiervan.

 

LVVP vraagt om meer ruimte voor behandelaars

Uit de onlangs gehouden massaal ingevulde ledenenquête bleek dat behandelaars door krappe omzetplafonds gedwongen worden om mensen op de wachtlijst te zetten. 2 van de 3 respondenten hanteerde in 2017 een behandelstop; de helft van hen wijt dit (mede) aan de krappe omzetplafonds. Het gevolg is dat de wachttijden oplopen.

De omzetplafonds werken beperkend. Ze zorgen voor risicomijdend gedrag wegens bedrijfsonzekerheid. Het gevolg is onder meer dat een deel van de leden capaciteit laat liggen. Ze willen wel meer patiënten behandelen, maar ze mogen niet. En als ze het wel doen, is het voor eigen rekening van de behandelaar. 1 op de 5 vrijgevestigde ggz-professionals zou meer willen werken als er geen omzetplafond zou zijn. De onbenutte behandelcapaciteit bedraagt, voor elk echelon afzonderlijk en per behandelaar, zo’n 6 behandeluren per week.

De LVVP pleit ervoor om behandelaars meer ruimte te bieden en dringt aan op vereenvoudiging van contracten, verruiming van omzetplafonds, afzien van vooraf opgelegde productmixen en verlaging van administratieve lasten.

 

Blijf uw wachttijden aanleveren bij Vektis

Uit de signalen die de LVVP uit de vereniging ontvangt, blijkt dat leden al veel doen om de wachttijden terug te dringen. Ook melden vrijgevestigden hun wachttijden trouw bij Vektis; ze lopen daarbij zelfs voor op de instellingen. We roepen LVVP-leden op om dat vooral te blijven doen, ook als ze een aanmeldstop hebben.

 

Wat kunt u nog meer doen?

Hebt u te maken met oplopende wachttijden? Dan kunt u het volgende doen.

 

  • Overleg met collega’s in de regio, verken samen de mogelijkheden en maak afspraken over het onderling doorverwijzen en overnemen van patiënten. Betrek indien mogelijk vooral ook de verwijzers hierbij.
  • Wordt de lange wachttijd veroorzaakt door een krap omzetplafond of een productmix? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar en vraag om ophoging van het plafond of aanpassing van de productmix.
  • Meld vooral ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wanneer u wachttijden hebt als gevolg van krappe omzetplafonds en productmixen. Zo krijgt de NZa een reëel beeld van de problematiek en kunnen zij op een passende manier ingrijpen.
  • Blijf uw wachttijden melden bij Vektis, ook als u een aanmeldstop hebt.

Ook interessant

Congrescommissie zoekt leden!

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 ...

Lees meer

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP ...

Lees meer