Over de LVVP

Brancheorganisaties uiten kritiek op regeling zorginkoop NZa

Brancheorganisaties uiten kritiek op regeling zorginkoop NZa

04-02-2017 Print

Eind oktober verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe regeling zorginkoop te presenteren. Acht brancheorganisaties (LVVP, NVOS, KNMP, P3NL, NIP, LHV, InEen en VPH) vrezen dat de regeling net zo globaal blijft als hij nu is. Met de suggesties die zij hebben gegeven tijdens de consultatieperiode lijkt de NZa niets te doen. Ook gaat de NZa niet in op hun verzoek een plenaire sessie te beleggen om de reacties te bespreken. De nieuwe regeling gaat op 1 januari 2018 in. Genoemde organisaties hebben daarom juridische steun gezocht om de positie van de eerstelijns zorgaanbieders in het zorginkoopproces te verbeteren.

De NZa is bezig met het aanpassen van de regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw die in 2016 in werking trad. Deze regeling kwam er omdat de NZa, ondanks de ‘good contracting practices’-richtlijnen, veel klachten blijft krijgen van eerstelijnszorgaanbieders over de manier waarop zorgverzekeraars de zorginkoop vormgeven. Aanbieders voelen zich voor het blok gezet door de geboden contracten en inspraak is niet of nauwelijks mogelijk. Ook komt het voor dat het inkoopbeleid tijdens het inkoopproces eenzijdig wordt gewijzigd, dat contracten vlak voor de zomervakantie werden toegestuurd en vervolgens de zorginkopers wegens vakantie onbereikbaar waren of dat er een te korte tekentermijn werd gegund. We hopen nu op een aanscherping van de regels.

Halverwege de zomer van 2017 sprak de NZa met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en verzekeraars. In eerste instantie waren niet alle brancheverenigingen door de NZa gevraagd mee te doen, maar moesten zij zichzelf uitnodigen. Enige tijd later bleek dat er met de meeste suggesties ter aanvulling van de regeling niets was gedaan.

De betrokken organisaties hebben nu een gezamenlijke inbreng op de consultatie aangeleverd, met concrete aanpassingen die de regeling zorginkoop duidelijker moeten maken voor iedereen. Onder meer door concrete normen te stellen waaraan partijen zich dienen te houden bij het contracteerproces. We wachten de uitkomst van de juridische interventie af en houden u op de hoogte!

Concept regeling Transparantie zorginkoopproces zvw (2)

NZa Verwerking reacties zorgaanbieders op concept regeling Z (2)

Aanvullingen Regeling Zorginkoop

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer