Over de LVVP

Branchepartijen vragen verzekeraars om coulance rondom kwaliteitsstatuut

Branchepartijen vragen verzekeraars om coulance rondom kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

De LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz hebben deze week een brief gestuurd aan alle zorgverzekeraars, met het verzoek om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. De branchepartijen dringen er bij de verzekeraars op aan om tot 1 juli 2017 coulance te betrachten met zorgaanbieders die ondanks hun inspanningen nog niet exact per 1 januari 2017 over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikken of dit nog niet volledig hebben geïmplementeerd.

Daarnaast verzoeken de branchepartijen om eenzelfde coulance te betrachten voor cliënten die een hulpverlener bezoeken die nog niet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikt. Zij mogen hier niet financieel de dupe van worden, zeker niet tijdens de overgangsperiode, vinden wij. Dit verzoek sluit overigens naadloos aan bij de recente circulaire van de NZa, waarin ook deze zorgverzekeraars oproept in de overgangsperiode coulance te betrachten. De minister, de NZa, ZN e.a. hebben een afschrift van de brief ontvangen.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer