Over de LVVP

Brief aan Blokhuis over wetsvoorstel bevorderen contractering

Brief aan Blokhuis over wetsvoorstel bevorderen contractering

09-04-2020 Print

Al eerder berichtten wij dat er een wetsvoorstel ‘bevorderen van de contractering’ in de maak is bij het ministerie van VWS. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het hoofdlijnenakkoord ggz dat de LVVP, naast andere veldpartijen in de ggz, ondertekende. Voor de zomer wordt deze wetgeving in de Tweede Kamer behandeld, waardoor wij aanleiding zien om dit onderwerp weer bovenaan de agenda te zetten. Wij zijn van mening dat -voordat tot wetgeving wordt overgegaan- eerst de individuele zorgverzekeraars aan zet zijn. Er zijn immers resultaten te boeken bij het bevorderen van contracteren die kansrijk zijn! Het is te vroeg en contrair aan het hoofdlijnenakkoord om nu al initiatieven tot wetgeving in gang te zetten. Als wetgeving toch nu al gestart wordt, dan zal de LVVP zich hier tegen verzetten. Lees hieronder de brief die de LVVP hierover aan staatssecretaris Blokhuis schreef.

‘Dank voor uw brief van 10 maart jongstleden. Wij hebben inderdaad in februari met ZN en een afvaardiging van verschillende zorgverzekeraars om tafel gezeten om het bevorderen van contractering te bespreken. Eveneens participeren wij actief in de werkgroep contractering die u noemt in uw brief.

U stelt dat het constructieve overleg over het bevorderen van de contractering in deze werkgroep moet plaatsvinden. Wij ervaren dat er overleg plaatsvindt, zowel in deze werkgroep als ook het gesprek met ZN en de afvaardiging van leden, maar wij constateren vooralsnog geen resultaten die concreet leiden tot het verbeteren van de contractering en het stimuleren ervan. Het inkoopbeleid van alle verzekeraars is sinds 1 april gepubliceerd. Wij hebben dit beleid doorgenomen en komen helaas tot de conclusie dat de belemmerende factoren – die wij inmiddels meerdere keren bij de daarvoor bestemde gremia hebben ingebracht – niet of onvoldoende landen in het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars. Zo zien wij bijvoorbeeld dat er nog steeds zorgverzekeraars zijn die krappe omzetplafonds hanteren, een irreële productmix als voorwaarde stellen en/of afwijkende of aanvullende eisen stellen ten aanzien van het kwaliteitsstatuut. Ook in het verder uniformeren van contractbepalingen worden door zorgverzekeraars geen stimulerende voorstellen gedaan; eerder het tegendeel: er komen alleen maar meer regels en voorwaarden bij.

Deze constateringen ervaren wij als een gemiste kans: door ons en ook andere veldpartijen is aangegeven wat belemmerende factoren voor de contractering zijn, maar de urgentie of bereidheid is blijkbaar bij zorgverzekeraars laag om ook daadwerkelijk resultaten te boeken die het bevorderen van de contractering realiseren. Door dit handelen voltrekt zich het tegenovergestelde: weerstand tegen het aangaan van contracten. Precies wat we niet willen.

Wij zijn dan ook van mening dat de individuele zorgverzekeraars nu aan zet zijn. Er zijn immers resultaten te boeken die kansrijk zijn! Het is naar onze mening dan ook te vroeg en contrair aan het hoofdlijnenakkoord om nu al initiatieven tot wetgeving in gang te zetten. Als wetgeving toch nu al gestart wordt, dan zal de LVVP zich hier tegen verzetten. Wij vinden het niet meer dan correct om hier open over te zijn en u hier nu al over te informeren.’

Ook interessant

Interview: behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk

Behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat een behandeling face-to-face plaatsvindt waar dat kan. Wanneer alternatieven even ...

Lees meer

Het zorgprestatiemodel: hoe verder?

Partijen zijn een eind op dreef met het ontwikkelen van het zorgprestatiemodel: een nieuwe manier van bekostigen voor de ggz. ...

Lees meer