Over de LVVP

Brief aan minister: samenwerking loont!

Brief aan minister: samenwerking loont!

04-02-2015 Print

In reactie op de plannen van minister Schippers voor een onderzoek naar de zorgspecifieke belangen die een vrijstelling van het kartelverbod mogelijk maken, hebben de eerstelijns zorgpartijen haar een brief gestuurd. De Mededingingswet biedt namelijk ruimte voor samenwerking in het belang van patiënten, aldus de minister. De eerstelijns zorgpartijen willen actief en doelgericht meewerken aan professionale samenwerking.

De verenigde eerstelijnspartijen (VELO), waaronder de LVVP, reageren in de brief op een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerleden Renske Leijten van de SP en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

In hun brief schrijven de VELO-partijen actief en doelgericht te willen meewerken ten behoeve van professionele samenwerking, omdat “de beste zorg in de buurt niet onnodig gefrustreerd moet worden door belemmerende mededingingsregels of niet aansluitende contractering en zorginkoop”. VELO kan zich dan ook vinden in de plannen van de minister ten aanzien van een onafhankelijke geschillencommissie, vrijstelling van het kartelverbod en de aanpak van onbedoelde effecten van marktwerking en mededinging in de zorg. VELO toont zich echter kritisch over het contracteerproces en het ongelijke speelveld tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, dat inmiddels geen risico meer is maar realiteit. Hierbij gaat het overigens niet alleen om de eerste lijn; ook zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz kennen het principe van tekenen bij het kruisje.
Voorts bevelen de zorgpartijen de minister aan om niet alleen te kijken naar de samenwerking binnen de beroepsgroepen van zorgaanbieders, maar ook de samenwerking tussen verschillende soorten eerstelijns hulpverleners te laten onderzoeken. Immers: samenwerking loont. Tot slot een pleidooi voor de diversiteit van de zorg als uitgangspunt in plaats van één organisatiemodel. Na de zomer komt de minister met meer informatie. Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer