Over de LVVP

Brief ggz-partijen over vervolgaanpak wachttijden naar de Tweede Kamer

Brief ggz-partijen over vervolgaanpak wachttijden naar de Tweede Kamer

07-06-2018 Print

Veldpartijen in de ggz hebben gezamenlijk een brief met een vervolgaanpak voor de wachttijden opgesteld en aan staatssecretaris Blokhuis en de Tweede Kamer gestuurd. De LVVP ondersteunt het initiatief van deze brief en de uitgezette koers, maar één zin in de brief heeft ons ervan weerhouden om te tekenen.

Op donderdag 31 mei jl. sprak de Tweede Kamer over de aanpak van de wachttijden in de ggz. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil hierover afspraken maken met de sector. Deze afspraken worden meegenomen in het hoofdlijnakkoord ggz dat in de maak is.

 

Niet ondertekend

Veldpartijen in de ggz hebben gezamenlijk een brief over de vervolgaanpak van de wachttijden opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief is ondertekend door MIND, GGZ Nederland, MeerGGZ en Zorgverzekeraars Nederland. De LVVP heeft de brief niet ondertekend, net als V&VN, NVvP, NIP en P3NL.

 

Verplichting contact met patiënt op wachtlijst onwenselijk

De LVVP ondersteunt het initiatief van deze brief en de uitgezette koers, maar één zin in de brief heeft ons ervan weerhouden om te tekenen. In die zin staat dat zorgaanbieders regelmatig contact zullen onderhouden met patiënten die op de wachtlijst staan en met wie ze nog geen behandelrelatie hebben opgebouwd. Dit is een verplichting die in onze ogen niet alleen regeldrukverhogend werkt, maar ook nog eens tuchtrechtelijk discutabel is. Bovendien vinden wij dit zorginhoudelijk niet wenselijk. Een zorgverlener loopt het risico om tijdens die telefoongesprekken al te gaan ‘behandelen’, terwijl hij de patiënt feitelijk nog niet gezien heeft. De wachtlijsten worden er bovendien niet korter van. Voor dit moment leidde dit tot het teleurstellende feit dat we de brief niet hebben ondertekend.

 

Wachttijden en omzetplafonds

Wel positief is dat – op aandringen van de LVVP – in de brief een verwijzing is opgenomen naar het NZa-rapport ‘Onderzoek: vrijgevestigden, omzetplafonds en wachttijden in de gespecialiseerde ggz’ (verschijnt binnenkort) met daarbij een toezegging van verzekeraars om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in hun contracteerbeleid.

 

Zes punten om de wachttijden terug te dringen

In de brief geven ggz-partijen aan dat er extra tijd nodig is voor het terugdringen van de wachttijden in de ggz. De eerder gemaakte afspraak was dat de wachttijden voor 1 juli 2018 binnen de Treeknormen zouden liggen, maar de verwachting is dat dit niet gaat lukken voor medio 2019. In de brief worden de volgende regionale en landelijke acties genoemd voor het wegwerken van wachtlijsten:

 

  • de administratieve lastendruk van (regie)behandelaren fors verlichten en taakherschikking mogelijk maken;
  • intensievere aanpak voor cliëntgroepen met extra lange wachttijden (autisme, persoonlijkheidsstoornissen, licht-verstandelijke beperking en trauma);
  • meer gebruikmaken van de inzet en capaciteit van ervaringsdeskundigen; een voorwaarde hiervoor is dat de bekostiging van de ervaringsdeskundige geregeld is;
  • verbeterde wachtlijstbegeleiding;
  • afspraken over het verminderen van wachttijden opnemen in de contracten met zorgverzekeraars voor 2019;
  • onderzoeken of een (tijdelijke) verruiming van het budget voor opleidingsplaatsen oplossing biedt.

 

Kortom: de strijd is nog niet gestreden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

AVG en de aansprakelijkheid in verwerkersovereenkomsten

De LVVP ontvangt veel complimenten over de informatieve AVG-bijeenkomsten en de handreiking met documenten die we voor onze leden lieten ...

Lees meer

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil cliëntenstops in de ggz voorkomen en gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. De ...

Lees meer