Over de LVVP

Brief LVVP en NVRG aan VNG over vergoeding systeemtherapie

Brief LVVP en NVRG aan VNG over vergoeding systeemtherapie

04-02-2016 Print

De LVVP heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het belang van systemische behandeling en taxatie binnen de jeugd-ggz. We verzoeken alle gemeenten dringend om systeemtherapie onder te brengen in de verzekerde zorg onder de jeugd-ggz.

Kinderen uit stabiele gezinnen vertonen minder snel ontwikkelings-, gedrags- en emotionele problemen. Veel kinderen in de jeugdzorg komen echter niet uit een stabiel gezin, maar hebben gescheiden ouders of ouders met relatieproblemen. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van deze kinderen. Problemen van kinderen vinden hun oorsprong dus veelal in het gezin en zouden daar ook opgelost moeten worden. Ook als sprake is van een stoornis bij het kind is het van belang de ouders en andere gezinsleden bij de behandeling te betrekken, bij voorkeur vanaf het allereerste begin.

De ervaring leert dat de behandeling van kinderen in bijna alle gevallen effectiever is als het gezin en/of de directe omgeving bij de behandeling betrokken wordt. Als bij de behandeling van kinderen aandacht is voor de relatie van de opvoeders en de verbetering daarvan, heeft dat een positief effect op de gezondheid en het functioneren van het kind. Ook de ouder-kindrelatie speelt een belangrijke rol. Zo zijn veel opvoedingsproblemen eigenlijk relatieproblemen tussen ouder(s) en kind.

 

Kennis en expertise systeemtherapeuten

Hiervan uitgaande en het principe van één gezin, één plan, één regisseur is het van groot belang dat wijkteams in staat zijn snel een juiste inschatting te maken van de gezinssituatie van het voor zorg aangemelde kind. Hierdoor neemt het risico op een langdurig, ineffectief en teleurstellend hulpverleningstraject af, worden kosten bespaard en raken minder kinderen ontspoord.

Dit kan alleen als binnen de wijkteams (de poort naar de jeugdzorg), of in nauwe samenwerking met wijkteams, deskundigen werkzaam zijn die kennis en expertise hebben op het gebied van systemische taxatie en systemische behandeling. Deskundigen die in staat zijn de problemen te plaatsen binnen de context en binnen relaties (ook die met hulpverleners) en die het principe van meervoudige partijdigheid weten te hanteren zodat alle betrokkenen hun verhaal kunnen vertellen en gehoord worden. Systeemtherapeuten ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie hebben deze kennis en expertise.

De NVRG vraagt gemeenten om de inzet van deze hulpverleners in hun verzekerde pakket op te nemen. De LVVP ondersteunt deze oproep van harte!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer