Over de LVVP

Brief Zorginstituut aan ggz-professionals over publicatie kwaliteitsstatuut

Brief Zorginstituut aan ggz-professionals over publicatie kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Alle ggz-professionals hebben onlangs een brief ontvangen van Zorginstituut Nederland over de verplichting om per 1 januari 2017 te beschikken over een kwaliteitsstatuut, waarin zij informatie geven over de behandeling en de kwaliteit van zorg die zij bieden. Die informatie is belangrijk voor mensen die naar de psycholoog, psychotherapeut of psychiater willen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat ggz-aanbieders het statuut op hun website moeten publiceren, of, als zij geen website hebben, op een andere manier aan cliënten beschikbaar moeten stellen.

Met het kwaliteitsstatuut is wettelijk geborgd dat aanbieders informatie geven over de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Deze informatie is belangrijk voor mensen die ggz-hulp zoeken. Daarom gaat de NZa volgend jaar actief controleren of zorgaanbieders daadwerkelijk hun kwaliteitsstatuut openbaar maken. Een zorgaanbieder moet zijn kwaliteitsstatuut registreren via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Daarnaast betrekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het kwaliteitsstatuut in het toezicht op de ggz. De rolverdeling van het zorginstituut, de inspectie en de zorgautoriteit ziet er schematisch als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printversie van uw kwaliteitsstatuut 

Vanwege onder meer de scrollfunctie in het digitale bestand van het kwaliteitsstatuut, is het niet mogelijk om alle informatie zichtbaar te krijgen als men het bestand print. Dat is een probleem voor zorgaanbieders die een geprinte versie in hun praktijk willen leggen, omdat zij bijvoorbeeld geen praktijkwebsite hebben. MediQuest werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem en informeert alle zorgaanbieders hierover zodra de juiste versie gereed is. Dat zal vermoedelijk medio december zijn.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer