Over de LVVP

Campagne ‘weg van de wachtlijst’

Campagne ‘weg van de wachtlijst’

04-02-2017 Print

Branche- en beroepsorganisaties in de ggz vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op hulp en bundelen daarom de krachten; voorlichting speelt daarin een belangrijke rol. In het kader van de campagne ‘weg van de wachtlijst’ zijn nu voor de wachtkamer materialen ontwikkeld om patiënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.

Ggz-professionals kunnen de ‘toolkit’ met poster, flyers en een countercard kosteloos bestellen via de website www.wegvandewachtlijst.nl. Er is ook digitale informatie beschikbaar, bijvoorbeeld voor de monitor in de wachtkamer.

Naast de LVVP wordt de campagne Weg van de wachtlijst gesteund door de NVvP, NIP, P3NL, V&VN, MeerGGZ en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).

 

Akkoord

Zoals bekend hebben ggz-partijen, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS medio dit jaar een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz aan te pakken. Uit de marktscan van de NZa kwam naar voren dat de wachttijden mede een gevolg zijn van onvoldoende samenwerking, tekortschietende organisatie, onvoldoende specifieke behandelcapaciteit en onvoldoende zorg op de juiste plek. Op aandringen van de LVVP komt er nog nader onderzoek naar de effecten van de omzetplafonds op de wachttijden bij vrijgevestigde ggz-professionals. VWS heeft ons toegezegd dat in de ggz-monitor naar de ontwikkeling van de wachttijden die binnenkort door de NZa gaat worden uitgevoerd, onderzoek zal worden gedaan naar het effect van omzetplafonds bij vrijgevestigden op het ontstaan van wachtlijsten en of door de plafonds capaciteit voor wegwerken van wachtlijsten onbenut blijft. Deze toezegging was voor de LVVP doorslaggevend om het akkoord te ondertekenen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer