Over de LVVP

Cao ggz: ook bestaande opleidelingen vallen onder nieuw cao-artikel inschaling

Cao ggz: ook bestaande opleidelingen vallen onder nieuw cao-artikel inschaling

12-03-2020 Print

Heeft u een opleideling in de praktijk én bent u gebonden aan de cao ggz? Dan geldt het artikel over de inschaling van opleidelingen (hoofdstuk 8, artikel 7). Tot op heden was niet duidelijk of dit artikel alleen voor nieuwe opleidelingen geldt, of voor alle opleidelingen (dus ook voor hen die voor 1 juni 2019 al in opleiding waren). Inmiddels is afgesproken dat voor de groep bestaande opleidelingen dit artikel wordt meegenomen (waardoor zij hoger worden ingeschaald) en dat maatwerk wordt toegepast.

Wanneer geldt de cao ggz voor vrijgevestigden?
Voor vrijgevestigden is de cao ggz niet bindend. Maar u kunt er wel mee te maken hebben, te weten in drie situaties en afhankelijk van de afspraken:

  • u heeft zelf een opleideling in loondienst en u houdt zich vrijwillig aan de cao ggz;
  • u heeft een opleideling in de praktijk die gedetacheerd is door een instelling (samenwerkingsverband en/of -overeenkomst): dan bestaat de kans dat de hogere loonkosten in de door u te betalen bijdrage wordt verwerkt;
  • u heeft een opleideling in de praktijk in loondienst en u voert uw onderneming in een rechtspersoon: dan is de cao ggz wel bindend.

Alsnog maatwerk
GGZ Nederland, de branchevereniging van de instellingen, was tot voor kort van mening dat dit gewijzigde artikel niet van toepassing was op opleidelingen die reeds voor 1 juni 2019 in opleiding waren. Na een gesprek hierover met FBZ (een werknemersvereniging in de ggz), heeft GGZ Nederland een gewijzigd advies uitgebracht aan de leden van GGZ Nederland. Dit advies houdt in dat de werkgevers voor deze groep opleidelingen opnieuw naar dit artikel willen kijken en alsnog maatwerk voor deze groep willen toepassen. Let wel: dit is geen argument om contracten open te breken.

Ook interessant

Privacyverklaring? Gebruik dan de dummycode bij declareren

Als een patiënt niet wil dat de hoofddiagnose bij de zorgverzekeraar terechtkomt, dan kan deze een privacyverklaring invullen en ...

Lees meer

KPMG-enquête over [Ont]Regel de Zorg

KPMG is op zoek naar zorgprofessionals die hun ervaringen met de ervaren regeldruk willen delen via een online enquête. ...

Lees meer