Over de LVVP

Cbp weigert goedkeurende verklaring gedragscode zorgverzekeraars

Cbp weigert goedkeurende verklaring gedragscode zorgverzekeraars

04-02-2014 Print

Materiële controles op zich niet strijdig met de wet

Zoals bekend heeft de Amsterdamse rechtbank op 13 november 2013 het goedkeuringsbesluit vernietigd dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) eind 2011 gaf aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, omdat het in strijd is met privacybeginselen en er een eerdere rechterlijke uitspraak is genegeerd. De uitspraak volgt na een juridische procedure die door de Stichting KDVP was aangespannen tegen het goedkeuringsbesluit.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vervolgens tegen de uitspraak van de rechtbank beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en binnen de gestelde termijn geen gewijzigde gedragscode ter goedkeuring voorgelegd aan het CBP. Dat met de gedragscode ook het bijbehorende protocol materiële controle daarmee zijn goedkeuring van het CBP verliest, wil echter niet zeggen dat de wetmatige grondslag van de materiële controle verdwijnt. Zorgverzekeraars kunnen en moeten de materiële controles blijven voortzetten, zo lang deze niet in strijd zijn met de wet.

De wetmatige grondslag van de materiële controle is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt representatieve organisaties als ZN de mogelijkheid om wettelijke regels nader te preciseren in een gedragscode. Wordt vervolgd.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer