Over de LVVP

Centraal informatiepunt generalistische basis-GGZ nodig

Centraal informatiepunt generalistische basis-GGZ nodig

04-02-2013 Print

Website invoeringbasisggz.nl nu live!

Alle GGZ-overlegpartijen, waaronder de NVVP, zijn er voorstander van dat zorgaanbieders snel kunnen beschikken over eenduidige informatie over de implementatie van de generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) die per 1 januari 2014 zijn intrede doet. Zorgaanbieders hebben behoefte aan een centraal punt waar zij informatie kunnen vinden over de registratie en de declaratie van de behandelproducten in de gb-GGZ, over de diverse softwarepakketten en de modules die zij leveren, als ook over de aanlevering aan DIS.
 

Website invoeringsbasisggz.nl nu live

Op www.invoeringbasisggz.nl bieden twaalf partijen informatie aan over de invoering van de generalistische basis-GGZ en de veranderingen voor huisartsen, GGZ-professionals en patiënten. Wat verandert er in de geestelijke gezondheidszorg op 1 januari 2014? Wat betekenen deze veranderingen voor de huisartsenzorg? Wat is de praktijkondersteuningsmodule GGZ (POH-GGZ)? Welke beroepsgroepen mogen hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ? Wat is de rol van de zorgverzekeraars? Deze en andere vragen worden beantwoord op deze informatieve site.

De website is een gezamenlijk initiatief van NVVP, LVE, NIP, NVvP, GGZ Nederland, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Landelijk Platform GGz, de LVE, het ministerie van VWS, Platform Meer GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Ook interessant