Over de LVVP

Cijfers aangeleverde zorgclusters in tweede pilotfase zorgclustermodel

Cijfers aangeleverde zorgclusters in tweede pilotfase zorgclustermodel

25-01-2018 Print

Zoals u weet, wordt het nieuwe zorgclustermodel momenteel uitgebreid in de praktijk getest in een pilot. Hieraan nemen ggz- en fz-instellingen, PAAZ’en en PUK’en en vrijgevestigde ggz-professionals deel. Dat laatste is van groot belang om het nieuwe bekostigingsmodel ook voor de vrijgevestigde ggz-sector goed werkbaar te maken. De eerste cijfers over de aangeleverde clusters zijn inmiddels bekend. De vrijgevestigden scoren goed.

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel clusters er momenteel zijn aangeleverd (peildatum 15-01-2018):

 

Instructiefilm zorgclustermodel

Om ggz-behandelaren inzicht te geven in hoe de zorgclustermodel werkt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een instructiefilmpje gemaakt. In dit filmpje wordt de zorgclustermodel in vogelvlucht uitgelegd. Klik hier voor het filmpje.

Ook interessant

Identiteit: wat bindt ons als vrijgevestigden?

Medio januari hebben het bestuur en bureau weer een beleidsmiddag met elkaar gehad. Identiteit stond op die middag centraal. In ...

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende ...

Lees meer