Over de LVVP

Commissie Meurs presenteert conceptadvies hoofdbehandelaarschap

Commissie Meurs presenteert conceptadvies hoofdbehandelaarschap

04-02-2015 Print

Als een van de opdrachtgevers vanuit het bestuurlijk akkoord, heeft de LVVP recentelijk het conceptadvies van de Commissie Meurs inzake het hoofdbehandelaarschap in de ggz ontvangen. De LVVP gaat hierover samen met de andere bestuurlijk-akkoordpartijen in gesprek met de commissie. Naar verwachting zal het advies begin april openbaar worden.

De onafhankelijke commissie bestaat uit prof. dr. P.L. Meurs (voorzitter), prof. dr. J. Leegemate, en prof. dr. W. A.B. Stalman. De commissie is het onderzoek medio 2014 gestart op basis van een besluit van de bestuurlijk-overlegpartijen in november 2013 om tot een norm te komen voor het hoofdbehandelaarschap in de ggz. De opdracht was:

  • Formuleer een toetsbare norm voor de inhoud van het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. De norm moet zijn getoetst op zorginhoudelijke, juridische en organisatorische/financiële aspecten. De norm moet in ieder geval de specifieke verantwoordelijkheden en concrete taken van de hoofdbehandelaar beschrijven.
  • Formuleer een norm voor de beroepsgroepen/professionele disciplines die het hoofdbehandelaarschap kunnen vervullen.
  • Motiveer en beargumenteer hoe de norm voor inhoud en invulling tot stand is gekomen en welke overwegingen en criteria hieraan ten grondslag hebben gelegen.
  • Stel vast wat nodig is om de (concept)veldnorm te implementeren.

 

De commissie heeft het volgende traject gevolgd:

  • Factfinding: inventarisatie van documenten, literatuur, beroepsnormen, wetgeving, jurisprudentieonderzoek en standpunten van de betrokken partijen en stakeholders. Daarnaast zal er een eerste consultatieronde met deskundigen plaatsvinden die zijn voorgesteld door de partijen van het Bestuurlijk Akkoord.
  • Consultatie en overleg: consultatie met betrokken partijen, inhoudelijk deskundigen en stakeholders (waaronder cliënten).
  • Opstellen conceptadvies.
  • Toetsing conceptadvies: voorleggen aan deskundigen en bespreken met stakeholders en opdrachtgever.
  • Vaststellen advies: bespreken met opdrachtgever.
  • Implementatie veldnorm (deel II).

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer