Over de LVVP

Complete versie contractenoverzicht beschikbaar op Mijn LVVP

Complete versie contractenoverzicht beschikbaar op Mijn LVVP

28-10-2021 Print

De LVVP heeft het contractenoverzicht voor leden aangevuld met de laatste twee zorgverzekeraars, te weten Zorg & Zekerheid en CZ. Het actuele contractenoverzicht  wordt vandaag gepubliceerd op Mijn LVVP. De alerts in het overzicht helpen u bij het maken van de afweging om al dan niet een contract te sluiten met een of meer verzekeraars. Let op dat u patiënten goed en tijdig informeert over de mogelijke gevolgen.

Besluit u niet langer te contracteren met een verzekeraar waar u nu wel een contract mee heeft? Zorg er dan voor dat u uw patiënten hier tijdig over informeert en hen uitlegt welke consequenties dit voor de vergoeding kan hebben. Patiënten moeten de tijd en mogelijkheid hebben om een afweging te maken om van zorgverzekeraar dan wel polis te wisselen of om mogelijk de behandeling te stoppen dan wel elders voort te zetten. Let wel: uw mag patiënten wel informeren, maar niet adviseren over verzekeraar en welke polis zij zouden kunnen kiezen.

Voor onze acties rondom de hoge afslagen en de lage omzetplafonds verwijzen we u naar de artikelen elders in deze nieuwsbrief. Vanwege de enorme hoeveelheid e-mails kunnen we u niet allemaal persoonlijk berichten. We nemen uiteraard alle signalen mee in onze contacten met de zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Vaste en flexibele tarieven?

Een aantal zorgverzekeraars heeft vaste tarieven die niet lijken mee te stijgen met de tariefsophoging die de NZa heeft gepubliceerd. De tarieven van andere verzekeraars lijken wel mee te stijgen met de tariefsverhoging. Het gevolg is dat er veel onduidelijkheid en daarmee onzekerheid is over de precieze hoogte van de tarieven c.q. de percentages ten opzichte van de NZa-tarieven. We hebben hierover op dit moment onvoldoende informatie van de zorgverzekeraars om tot een helder beeld te komen.

Ook interessant

VGZ doet zorgaanbieders gb-ggz binnen twee weken nieuw aanbod zorgplafond

Dankzij de vele reacties van leden de afgelopen weken, heeft de LVVP een goed gesprek met VGZ kunnen voeren over ...

Lees meer

Wel of niet contracteren: twee bestuursleden vertellen over hun afwegingen

De zorgverzekeraars bieden op dit moment de contracten voor 2022 aan vrijgevestigde zorgaanbieders aan. LVVP-leden moeten ook dit jaar weer beslissen ...

Lees meer