Over de LVVP

Conceptmodel kwaliteitsstatuut: de laatste loodjes

Conceptmodel kwaliteitsstatuut: de laatste loodjes

04-02-2016 Print

De afgelopen weken hebben de voorzitter en directeur van de LVVP hard gewerkt aan de afronding van het conceptmodel kwaliteitsstatuut, waaraan ook LPGGz, NVvP, NIP, V&VN, Ineen, Meer ggz, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland meewerken. De laatste puntjes worden op de spreekwoordelijke i gezet. Het kwaliteitsstatuut gaat gelden voor alle (gecontracteerde en niet-gecontracteerde) aanbieders van verzekerde zorg.

Het statuut regelt de onderlinge verhoudingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de bij individuele zorgprocessen betrokken zorgaanbieders en gaat met ingang van 2017 als voorwaarde fungeren om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden. Die voorwaarde betreft dus zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut indienen.

Zelfs in de weekends wordt er doorgewerkt om de laatste versie van het conceptmodel kwaliteitsstatuut op de afgesproken ultieme datum van 15 februari te kunnen overhandigen aan minister Schippers.

 

LVVP organiseert drie informatieve regionale bijeenkomsten
Aangezien het kwaliteitsstatuut een grote impact gaat hebben op de praktijkvoering van de vrijgevestigde ggz-professional omdat het als voorwaarde gaat fungeren om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) ggz aan te mogen bieden, zijn we momenteel bezig met de organisatie van drie informatiebijeenkomsten in het land. Deze vinden plaats op 18 mei, 1 juni en 15 juni van 19.00 tot 21.00 uur. De locaties zijn zeer waarschijnlijk Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Zodra de organisatie rond is, ontvangt u daarover via de e-mail bericht en kunt u zich inschrijven.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer