Over de LVVP

Constructief overleg met Menzis over normatief uurtarief

Constructief overleg met Menzis over normatief uurtarief

04-02-2016 Print

Menzis benadert contractanten die in 2014 een overschrijding hadden van het normatieve uurtarief. Met het normatieve uurtarief bedoelt Menzis een vastgesteld bedrag van € 110,- als er sprake is van een behandeling in de gespecialiseerde ggz, en voor de generalistische basis-ggz de producten 1-3 € 96,- en product 4 € 89,-. Menzis berekent de hoogte van de terugvordering als volgt: de realisatie 2014 (de gedeclareerde behandelomzet) minus het aantal geregistreerde patiëntgebonden uren maal het toegekende percentage, maal het normatieve uurtarief. In een gesprek met Menzis vorige week heeft de LVVP vele argumenten kunnen aandragen om te betuigen waarom dergelijk beleid uiterst onwenselijk is.

De LVVP heeft de verzekeraar vervolgens verzocht om af te zien van deze vorderingen. Het gesprek heeft in een constructieve sfeer plaatsgevonden. Menzis heeft toegezegd zijn beleid nader te bezien en volgende week te reageren op ons verzoek. Volgende week worden wij u op de hoogte gesteld van de uitkomst van deze bespreking. Wij hopen mét u op een goede uitkomst!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer