Over de LVVP

Consultatie Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden

Consultatie Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden

03-05-2018 Print

Als (de invoering van) een kwaliteitsstandaard tot te hoge kosten leidt, dan moet er ingegrepen kunnen worden. Dat is reden voor de komst van de nieuwe Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden. De LVVP vindt het wetsvoorstel te ver gaan en pleit ervoor om goede zorg niet te verwarren met betaalbare zorg.

Toets op financiële haalbaarheid

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het onlangs ontwikkelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zorginstituut Nederland heeft de implementatie van deze standaard doorgerekend. De invoering van dit kwaliteitskader heeft ongemerkt geleid tot fors hogere kosten.. Om te voorkomen dat dit met andere kwaliteitsstandaarden ook gaat gebeuren, is het wetsvoorstel Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden gemaakt. Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan. Zo kunnen  de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheerst worden. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.

 

LVVP: wetsvoorstel gaat te ver

Via een internetconsultatie is partijen in het veld gevraagd om op het wetsvoorstel te reageren. In onze reactie stellen we dat de voorgestelde wijzigingen in een aantal gevallen te ver gaan. Volgens het voorstel moeten álle kwaliteitsstandaarden worden getoetst op financiële haalbaarheid, terwijl slechts enkele standaarden substantiële en financieel verstrekkende gevolgen zullen hebben. Bovendien dreigt het gevaar dat goede zorg wordt geherdefinieerd als betaalbare zorg. Wat goede zorg is en wat tot de professionele standaard behoort, moet bepaald worden door het veld en de professionals en mag niet bepaald worden door financiële motieven. Vervolgens is het aan de politiek om keuzes te maken over het al dan niet vergoeden van deze zorg. Maar professionals moeten niet in een dergelijke positie worden gezet, want dat druist in tegen hun beroepsethiek.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer