Over de LVVP

Consumentenbond benoemt 12 problemen in zorgstelsel NL

Consumentenbond benoemt 12 problemen in zorgstelsel NL

04-02-2015 Print

De Consumentenbond heeft 12 problemen in ons zorgstelsel vastgesteld, die de LVVP van harte onderschrijft en wederom graag onder uw aandacht brengt. In dit overzicht treft u de geconstateerde problemen aan, als ook de consequenties ervan en de eis die de Consumentenbond stelt om tot een oplossing te komen. “Consumenten zijn verliezers van het zorg(verzekerings)systeem in plaats van winnaars”, aldus de bond.

De problemen gaan over de te late contractering, de omzetplafonds, de vergoedingspercentages van niet-gecontracteerde zorg, het hinderpaalcriterium, de polisjungle met ruim 1400 zorgpolissen om uit te kiezen, de besteding van opgebouwde reserves van zorgverzekeraars, risicoselectie en koppelverkoop, kwaliteit van zorg, invloed van verzekerden op het zorgbeleid et cetera. Kwesties die de LVVP met regelmaat onder de aandacht brengt van zorgverzekeraars, beleidsmakers en politici.

De NZa meldt nu op zijn website dat verzekeraars snel een einde moeten maken aan alle onduidelijkheid over hun polisvoorwaarden. Ieder jaar starten in april de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, zodat uiterlijk 19 november de premie én polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen bekend zijn. Consumenten hebben vervolgens zes weken om hun polis te vergelijken en eventueel over te stappen. Vorig jaar deden ruim 1,1 miljoen Nederlanders dit.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer