Over de LVVP

Consumer Quality index (CQi) voor de ggz vernieuwd

Consumer Quality index (CQi) voor de ggz vernieuwd

09-07-2020 Print

De Consumer Quality index (CQi) voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is herzien. Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ dit gerealiseerd. De nieuwe CQi is vrij te gebruiken en in te zien in de ROM-bibliotheek van GGZ Dataportaal (gebruik CQi als zoekterm). Hier zijn tal van (verwijzingen naar) vragenlijsten te vinden. Gebruik de drie velden om te zoeken op ‘indicator’, ‘kwaliteitsstandaard’ of om te zoeken op trefwoord.

Akwa GGZ meldt dat de herziene vragenlijst makkelijker in te vullen is voor patiënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder relevante vragen zijn verwijderd. De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt uitgevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun patiënten.

Wat is de CQi?

In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden patiënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ &VZ) is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien.

De herziene CQi bevat 21 vragen die een patiënt na afloop van het behandeltraject invult en bevat naast de genoemde thema’s ook losse ervaringsvragen over onder andere medicatie en terugkoppeling van informatie aan de patiënt.

Vrij te gebruiken

MIND, de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en Zorgverzekeraars Nederland zullen de nieuwe CQi aanbieden aan het Zorginstituut en nadere afspraken maken over het gebruik van de CQi voor het extern zichtbaar maken van kwaliteit. De nieuwe CQi is vrij te gebruiken en in te zien in de ROM-bibliotheek.

Ook interessant

Subsidieregeling VIPP-ggz vrijgevestigden

Om de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten te versnellen is op 8 juli jl. de subsidieregeling ‘versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patië...

Lees meer

Nieuw functieprofiel voor poh’s-ggz en kwaliteitsregister per 2021

Een goede beschrijving en daarmee ook begrenzing van de functie van de poh-ggz ontbrak, evenals eenduidigheid in de uitvoering van ...

Lees meer