Over de LVVP

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

04-02-2016 Print

Alle zorgverzekeraars hebben de LVVP-leveringsvoorwaarden 2017 ontvangen. De lopende gesprekken met de zorgverzekeraars over het contract voor 2017 zijn op het modelcontract gebaseerd. De LVVP wil de leveringsvoorwaarden ook voorleggen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het oog op de contracten met gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Het modelcontract is mede gebaseerd op de nieuwe Wkkgz en anticipeert waar mogelijk op het kwaliteitsstatuut in wording.

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de leveringsvoorwaarden, op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input is door het LVVP-bureau een modelcontract opgesteld. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de tendens van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder schier onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten.

De ggz-zorgprofessional wil vooral zelf op de behandelstoel blijven zitten en past daarbij de LVVP-kwaliteitscriteria toe, die in een verplicht visitatietraject worden gecontroleerd. Dat uitgangspunt is vervat in de leveringsvoorwaarden. Allerlei aanvullende eisen en uitvragen die uit professioneel oogpunt niet bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit, en daar zelfs afbreuk aan doen door de enorme administratieve last die zij genereren, behoren wat ons betreft tot het verleden. We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter informatie een afschrift van onze leveringsvoorwaarden gestuurd.

We informeren u binnenkort over de reacties van de zorgverzekeraars met wie wij hebben overlegd over de contracten voor 2017.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer