Over de LVVP

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

04-02-2016 Print

Vorige week hebben we alle zorgverzekeraars de LVVP-leveringsvoorwaarden 2017 toegestuurd. Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de leveringsvoorwaarden, op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input is door het LVVP-bureau een modelcontract opgesteld. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de tendens van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder schier onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten.

De ggz-zorgprofessional wil vooral zelf op de behandelstoel blijven zitten en past daarbij de LVVP-kwaliteitscriteria toe, die in een verplicht visitatietraject worden gecontroleerd. Dat uitgangspunt is vervat in de leveringsvoorwaarden. Allerlei aanvullende eisen en uitvragen die uit professioneel oogpunt niet bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit, en daar zelfs afbreuk aan doen door de enorme administratieve last die zij genereren, behoren wat ons betreft tot het verleden.

 

De eerste gesprekken met een paar zorgverzekeraars over deze leveringsvoorwaarden zijn al gevoerd. We hebben de artikelen uit de leveringsvoorwaarden uitgebreid toegelicht. De komende weken spreken we ook alle andere zorgverzekeraars. Daarna vindt eind februari / begin maart een tweede gespreksronde plaats waarbij we van alle zorgverzekeraars een inhoudelijke reactie krijgen op onze leveringsvoorwaarden. We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter informatie een afschrift van onze leveringsvoorwaarden gestuurd.

Zodra we inhoudelijke reacties van zorgverzekeraars vernemen, informeren wij u daarover.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer