Over de LVVP

Contractenoverzicht 2019 gereed

Contractenoverzicht 2019 gereed

20-09-2018 Print

Het jaarlijkse contractenoverzicht is nu als download gepubliceerd op Mijn LVVP. Daar waar dat aan de orde is, hebben we de contractonderdelen voorzien van alerts. De contracten van DSW/a.s.r. en Zilveren Kruis & De Friesland zijn inmiddels ook beschikbaar. U vindt de informatie per zorgverzekeraar onder de tabbladen, onderaan in het overzicht. Problemen met contracteren kunt u melden bij de LVVP.

Stap in de goede richting

We zijn verheugd te constateren dat sommige contracten daadwerkelijk vereenvoudigd zijn en dat veel zorgverzekeraars de LVVP-visitatie waarderen middels een hoger tarief. Tegelijkertijd nemen we ook waar dat er nog steeds veel overlap is met het kwaliteitsstatuut in de vorm van dubbele kwaliteitsuitvraag. Daarnaast constateren we dat er soms weer lagere tarieven worden geboden dan vorig jaar.

 

Meld problemen met contractering bij de LVVP

Ondanks het feit dat de LVVP het jaarlijkse contractenoverzicht publiceert, lopen veel psychologen en psychotherapeuten tijdens het contracteerproces tegen vragen aan die door de zorgverzekeraars niet afdoende beantwoord worden. Is dit bij u het geval, meld dit dan bij de LVVP. Wij zullen de meldingen verzamelen en bij zorgverzekeraars onder de aandacht brengen. Zo stellen we de zorgverzekeraars in de gelegenheid om voor de komende jaren het contracteerbeleid en de contracten in algemene zin aan te passen.

 

Contractenoverzicht wordt steeds bijgewerkt

Niet alle zorgverzekeraars zijn bereid hun contracten aan de LVVP te verstrekken voor het contractenoverzicht; gezien het streven naar stimuleren van de contractering -dat is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz- vinden we het jammer dit te moeten constateren. In het contractenoverzicht kan de LVVP alleen die zorgverzekeraars meenemen die de contracten al aan de zorgaanbieders gestuurd hebben. Alle zorgverzekeraars hebben dat inmiddels gedaan; ook de tot nu toe ontbrekende tabbladen van DSW/a.s.r. en Zilveren Kruis & De Friesland zijn nu toegevoegd aan het contractenoverzicht. Let op: de contracten van Zilveren Kruis en De Frlesland zijn identiek en daarom vindt u ze gezamenlijk op een tabblad.

 

Gebruik steeds de meest actuele versie op Mijn LVVP

We adviseren u om steeds het meest actuele overzicht op Mijn LVVP te raadplegen. Over enkele contractonderdelen zijn we nog in gesprek met verzekeraars. Het overzicht wordt steeds bijgewerkt met de meest actuele informatie. Raadpleeg steeds het online overzicht op Mijn LVVP en download het document dus niet naar uw eigen computer.

 

Ook in contracten Zilveren Kruis & De Friesland bepaling over aanleveren ROM-data

De contracten van Zilveren Kruis & De Friesland bevatten -net als tot voorkort de contracten van VGZ- een bepaling over het aanleveren van data aan SBG. De letterlijke tekst in het contract luidt: “De contractant is verantwoordelijk voor en voert de regie over onderzoek naar de ervaring over de geleverde zorg van verzekerden van Zilveren kruis. Daarnaast maakt de contractant het effect van de behandeling inzichtelijk door scores op landelijk geaccepteerde instrumenten te verzamelen voor de landelijke benchmark en levert op maandelijkse basis de benchmarkdata aan bij SBG”.

 

De LVVP heeft Zilveren Kruis gevraagd wat de gevolgen zijn als een contractant zich niet houdt aan deze bepaling van aanleveren aan SBG. Het moge duidelijk zijn dat op dit moment niet van u verwacht kan worden dat u gegevens aanlevert bij SBG. Zodra het antwoord van Zilveren Kruis & De Friesland bekend is, zullen wij dat publiceren.

 

VGZ adviseert: wacht nog even met tekenen contract

Vorige week berichtten we u al dat VGZ vlak voor het verschijnen van het contractenoverzicht de zorgaanbieders opriep nog even te wachten met het tekenen van het contract.

 

“De afgelopen weken is er discussie ontstaan over het aanleveren van de ROM- en CQI-gegevens. Bij deze bevestigen we dat Artikel 6 in de SGGZ overeenkomst en artikel 5 in GBGGZ overeenkomst: “Monitoring en effectmeting” komt te vervallen. Wij zullen geen enkele aanbieder verplichten of vragen  deze gegevens aan te leveren.
We zullen alle aanbieders die de overeenkomst al getekend hebben informeren over deze aanvullende informatie. Zij hoeven geen nieuwe overeenkomst aan te vragen. Wij zullen hen bevestigen dat ook voor hen het genoemde artikel komt te vervallen.

 

We hebben VECOZO inmiddels geïnformeerd en de aanpassing wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij adviseren zorgaanbieders dan ook te wachten met het tekenen van de overeenkomst tot het moment dat men bericht heeft ontvangen van VGZ.”

 

Alsnog contracteren met VGZ? Dat kan

Had u al eerder besloten om -als gevolg van de aanleverplicht van ROM- en CQi-data- geen contract met VGZ te tekenen en is de termijn van twee weken inmiddels verstreken, maar wilt u daarop terugkomen en toch een contract sluiten met VGZ? Dat kan. VGZ geeft aan dat de portal gewoon open blijft staan. Dus ook als u al langer dan twee weken geleden de vragenlijst in VECOZO hebt afgesloten, kunt u nog steeds een contract sluiten met VGZ. Zoals hierboven vermeld: wacht daar wel even mee tot VGZ heeft aangegeven dat de aanpassingen zijn verwerkt.

 

Het contractenoverzicht: vragen die u zichzelf kunt stellen

Aan de hand van informatie en eventuele alerts bij contractonderdelen kunt u besluiten om al dan niet een contract met één of meerdere zorgverzekeraars aan te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen:

 

  • heb ik voldoende ruimte om patiënten van deze verzekeraar te behandelen met het opgelegde omzetplafond?
  • vind ik een verplichte productmix werkbaar in mijn praktijk?
  • vind ik het geboden tarief acceptabel?
  • worden er eisen aan mij gesteld die administratief te belastend zijn?
  • hoe gaat de zorgverzekeraar om met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz)? (NB: zie hiervoor ook de notitie over opeenvolgende producten in de gb-ggz (download op Mijn LVVP.)

 

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat contractering met zorgverzekeraars gestimuleerd dient te worden in plaats van het afstraffen van ongecontracteerd werken. Middels  bijgaand overzicht willen wij u dan ook faciliteren. We vragen u om zorgvuldig te overwegen of u kunt voldoen aan de contracteisen die de zorgverzekeraar stelt.

 

Special zorginkoopbeleid 2019
De eerder gepubliceerde special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2019 is als download te vinden op Mijn LVVP. Hierin vindt u ook de sluitingsdata per verzekeraar voor de contractering. Voor het gemak hebben we ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

 

Overzicht sluitingsdata per verzekeraar
Verzekeraarsluitingsdatum vragenlijst in VECOZODeadline tekenen contract
Caresq1 november 2018
CZ28 september 2018

nieuwe aanbieders: 17 augustus 2018

26 oktober 2018
DFZ28 oktober 2018
DSW/a.s.r.1 november 2018
Menzis19 oktober 20181 november 2018
VGZ1 november 2018
VRZ1 november 2018
Zilveren Kruis28 oktober 2018

 

(Deels) niet-gecontracteerd werken?

Mocht u bij één of meerdere verzekeraars besluiten om geen contract aan te gaan, dan kunt u in onze handreiking op Mijn LVVP (download onderaan de pagina) lezen hoe u de zorg vervolgens organiseert. Zo willen wij u faciliteren om tot een weloverwogen besluit te komen.

Ook interessant

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer