Over de LVVP

Contractenoverzicht 2019 gereed

Contractenoverzicht 2019 gereed

13-09-2018 Print

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu als download gepubliceerd op Mijn LVVP. Daar waar dat aan de orde is, hebben we de contractonderdelen voorzien van alerts. De contracten van De Friesland,DSW/a.s.r. en Zilveren Kruis zijn nog niet beschikbaar; deze worden zodra ze er zijn in het overzicht meegenomen. U vindt de informatie per zorgverzekeraar onder de tabbladen, onderaan in het overzicht.

Stap in de goede richting

We zijn verheugd te constateren dat sommige contracten daadwerkelijk vereenvoudigd zijn en dat veel zorgverzekeraars de LVVP-visitatie waarderen middels een hoger tarief. Tegelijkertijd nemen we ook waar dat er nog steeds veel overlap is met het kwaliteitsstatuut in de vorm van dubbele kwaliteitsuitvraag. Daarnaast constateren we dat er soms weer lagere tarieven worden geboden dan vorig jaar.

 

Contractenoverzicht wordt steeds bijgewerkt

Niet alle zorgverzekeraars zijn bereid hun contracten aan de LVVP te verstrekken voor het contractenoverzicht; gezien het streven naar stimuleren van de contractering -dat is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz- vinden we het jammer dit te moeten constateren.

In het contractenoverzicht kan de LVVP alleen die zorgverzekeraars meenemen die de contracten al aan de zorgaanbieders gestuurd hebben. Zodra De Friesland,DSW/a.s.r. en Zilveren Kruis de contracten hebben aangeboden, zal de informatie over de contracten van beide verzekeraars aan het contractenoverzicht worden toegevoegd. U ontvangt van ons een melding zodra dat het geval is.

 

Gebruik steeds de meest actuele versie op Mijn LVVP

(Mede) om bovenstaande reden adviseren wij u om steeds het meest actuele overzicht op Mijn LVVP te raadplegen. Daarnaast zijn we over een aantal contractonderdelen nog in gesprek met verzekeraars. Het overzicht wordt steeds bijgewerkt met de meest actuele informatie. Raadpleeg steeds het online overzicht op Mijn LVVP en download het document dus niet naar uw eigen computer.

 

VGZ adviseert: wacht nog even met tekenen contract

Een voorbeeld hiervan is de mededeling van VGZ die pal voor het verschijnen van deze nieuwsbrief nog binnenkomt: VGZ meldt namelijk het volgende.

 

“De afgelopen weken is er discussie ontstaan over het aanleveren van de ROM- en CQI-gegevens. Bij deze bevestigen we dat Artikel 6 in de SGGZ overeenkomst en artikel 5 in GBGGZ overeenkomst: “Monitoring en effectmeting” komt te vervallen. Wij zullen geen enkele aanbieder verplichten of vragen  deze gegevens aan te leveren.
We zullen alle aanbieders die de overeenkomst al getekend hebben informeren over deze aanvullende informatie. Zij hoeven geen nieuwe overeenkomst aan te vragen. Wij zullen hen bevestigen dat ook voor hen het genoemde artikel komt te vervallen.

 

We hebben VECOZO inmiddels geïnformeerd en de aanpassing wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij adviseren zorgaanbieders dan ook te wachten met het tekenen van de overeenkomst tot het moment dat men bericht heeft ontvangen van VGZ.”

 

Alsnog contracteren met VGZ? Dat kan

Had u al eerder besloten om -als gevolg van de aanleverplicht van ROM- en CQi-data- geen contract met VGZ te tekenen en is de termijn van twee weken inmiddels verstreken, maar wilt u daarop terugkomen en toch een contract sluiten met VGZ? Dat kan. VGZ geeft aan dat de portal gewoon open blijft staan. Dus ook als u al langer dan twee weken geleden de vragenlijst in VECOZO hebt afgesloten, kunt u nog steeds een contract sluiten met VGZ. Zoals hierboven vermeld: wacht daar wel even mee tot VGZ heeft aangegeven dat de aanpassingen zijn verwerkt.

 

Het contractenoverzicht: vragen die u zichzelf kunt stellen

Aan de hand van informatie en eventuele alerts bij contractonderdelen kunt u besluiten om al dan niet een contract met één of meerdere zorgverzekeraars aan te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen:

 

  • heb ik voldoende ruimte om patiënten van deze verzekeraar te behandelen met het opgelegde omzetplafond?
  • vind ik een verplichte productmix werkbaar in mijn praktijk?
  • vind ik het geboden tarief acceptabel?
  • worden er eisen aan mij gesteld die administratief te belastend zijn?
  • hoe gaat de zorgverzekeraar om met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz)? (NB: zie hiervoor ook de notitie over opeenvolgende producten in de gb-ggz (download op Mijn LVVP.)

 

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat contractering met zorgverzekeraars gestimuleerd dient te worden in plaats van het afstraffen van ongecontracteerd werken. Middels  bijgaand overzicht willen wij u dan ook faciliteren. We vragen u om zorgvuldig te overwegen of u kunt voldoen aan de contracteisen die de zorgverzekeraar stelt.

 

Special zorginkoopbeleid 2019

De eerder gepubliceerde special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2019 is als download te vinden op Mijn LVVP. Hierin vindt u ook de sluitingsdata per verzekeraar voor de contractering. Voor het gemak hebben we ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

 

Overzicht sluitingsdata per verzekeraar
VerzekeraarSluitingsdatum vragenlijst VECOZODeadline tekenen contract
Caresq1 november 2018
CZ

 

28 september 2018

nieuwe aanbieders: 17 augustus 2018

26 oktober 2018

 

DFZ28 oktober 2018
DSW/a.s.r.1 november 2018
Menzis19 oktober 20181 november 2018
VGZ*uiterlijk 1 november 2018
VRZ1 november 2018
Zilveren Kruis28 oktober 2018

* Let op: na het invullen van de vragenlijst van VGZ in VECOZO hebt u slechts twee weken de tijd om het contract al dan niet te accepteren.

 

(Deels) niet-gecontracteerd werken?

Mocht u bij één of meerdere verzekeraars besluiten om geen contract aan te gaan, dan kunt u in onze handreiking op Mijn LVVP (download onderaan de pagina) lezen hoe u de zorg vervolgens organiseert. Zo willen wij u faciliteren om tot een weloverwogen besluit te komen.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Het jaarlijkse contractenoverzicht is nu als download gepubliceerd op Mijn LVVP. Daar waar dat aan de orde is, hebben we ...

Lees meer

Pilot psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

10 tot 20 procent van de (ex-)kankerpatiënten heeft aanpassingsproblemen. Deze groep wordt nu vaak niet optimaal behandeld. Tijdelijke vergoeding moet ...

Lees meer