Over de LVVP

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

04-02-2016 Print

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de LVVP-leveringsvoorwaarden, op grond waarvan leden een contract zouden willen sluiten met een zorgverzekeraar. De ruim 60 reagerende leden noemden bijna allemaal de LVVP-kwaliteitscriteria, inclusief de verplichte visitatie, als uitgangpunt voor de leveringsvoorwaarden.

Daarnaast gaven veel leden aan welke onderdelen zij niet in de leveringsvoorwaarden opgenomen willen hebben, zoals:

een omzetplafond in euro’s, waardoor patiënten van bepaalde verzekeraars geweerd moeten worden, hetgeen vanuit professioneel oogpunt onacceptabel is;
productmixen, waardoor het leveren van de juiste zorg niet meer het uitgangspunt kan zijn in de behandelkamer'
selectieve zorginkoop die niet gebaseerd is op kwaliteitscriteria zoals die gangbaar zijn in de praktijk. 

 

Voorbeeldcontract 2017
De input van de LVVP-leden is verwerkt in leveringsvoorwaarden in de vorm van een voorbeeldcontract. In januari en februari voert de LVVP gesprekken met alle zorgverzekeraars over het inkoopbeleid van 2017. De leveringsvoorwaarden zullen tijdens deze gesprekken voor ons het uitgangspunt zijn. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. Binnenkort ontvangen onze leden de leveringsvoorwaarden via de mail.

 

Vermindering administratieve lasten
De actie van de huisartsen is mede de inspiratiebron geweest voor onze leveringsvoorwaarden, waarmee we de ggz-professional meer sturing willen geven aan de inhoud van de contracten met zorgverzekeraars. Na de met de huisartsen gemaakte afspraken wil Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook minder bureaucratie in de rest van de eerstelijnszorgHuisartsen en andere partijen in de eerste lijn kunnen sinds januari op de hoogte blijven van maatregelen tegen administratieve overbelasting op www.hetroergaatom.nl.

De LVVP is overigens van mening dat de vermindering van administratieve lasten ook de voormalige tweedelijns zorg aangaat. Alle LVVP-leden hebben er immers last van, zowel degenen die in de generalistische basis-ggz werkzaam zijn als de gespecialiseerde ggz-professionals.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer